1 Personer i alt med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning
og arbeidsstyrkestatus. 1. oktober 2003

Personer
i alt
I arbeidsstyrken Utenfor arbeidsstyrken3
I alt Sysselsatte Reg.
arbeids-
ledige
I alt Attf.4 og
uførep.
Alders-
pensj.
Kontant-
støtte
Videre-
utd.5
Uoppg.
Lønns-
takere
Selvst.
nærings-
driv.
I alt 331 331      266 897        247 937 15 522 3 438       64 434 13 827      27 361 2 269       4 648      16 329
Helsesekretærer 7 200 6 228 5 802 145 281 972 279 41 91 166 395
Hjelpepleiere1 93 362 68 494 65 111 2 347 1 036 24 868 7 454 10 862 553 1 681 4 318
Omsorgsarbeidere 14 575 12 963 12 416 265 282 1 612 399 43 232 223 715
Apotekteknikere 4 390 4 015 3 855 43 117 375 67 14 43 72 179
Fotterapeuter 1 722 1 331 667 615 49 391 73 67 37 50 164
Barne og ungdarb. 13 993 12 038 11 324 272 442 1 955 389 19 345 269 933
Tannhelsesekretærer 4 075 3 583 3 427 85 71 492 144 69 40 52 187
Aktivitører 4 533 3 684 3 400 185 99 849 306 107 83 79 274
Annen vg. helseutd. 4 406 4 052 3 645 350 57 354 52 113 16 35 138
Ergoterapeuter 2 860 2 530 2 401 81 48 330 64 120 15 39 92
Fysioterapeuter 10 356 8 060 5 117 2 863 80 2 296 170 844 37 225 1 020
Helsesøster og jordm. 7 631 5 662 5 482 165 15 1 969 254 1 465 11 54 185
Radiografer 2 272 2 018 1 977 20 21 254 35 140 12 25 42
Sykepleiere 89 621 72 538 70 559 1 688 291 17 083 2 864 9 831 485 874 3 029
Vernepleiere 8 564 7 919 7 706 122 91 645 173 84 48 127 213
Tannpleiere 1 104 964 858 85 21 140 28 27 8 28 49
Bioingeniører 5 833 5 150 5 007 93 50 683 120 271 28 96 168
Barnevernspedagoger 6 628 5 956 5 702 141 113 672 147 152 69 78 226
Sosionomer 9 552 8 309 7 942 258 109 1 243 326 480 44 110 283
Øvr. helseutd. høgs. 3 956 3 578 3 332 213 33 378 62 145 9 48 114
Reseptarer og farmasøyter 3 386 2 826 2 670 148 8 560 61 373 2 23 101
Leger uten spesialitet2 9 486 7 628 6 538 1 026 64 1 858 102 405 36 177 1 138
Leger med spesialitet 10 455 7 998 6 622 1 373 3 2 457 92 731 1 43 1 590
Tannleger 5 497 4 107 2 077 2 022 8 1 390 112 765 11 39 463
Psykologer 4 815 4 327 3 602 683 42 488 51 180 9 22 226
Øvr. helseutd. på univ. 1 059 939 698 234 7 120 3 13 4 13 87