Levekår 2002. Helse.
 
8 Omsorg, etter alder. Kvinner. Prosent

Alle 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år
og eldre
Omsorgsarbeid  
Andel som gir regelmessig ulønnet hjelp til  
    foreldre 15 9 13 23 - -
    andre slektninger 18 21 20 20 13 3
    naboer eller venner 13 10 17 14 8 5
Andel som gir regelmessig ulønnet hjelp i alt 30 29 33 36 19 9
Gjennomsnittlig antall timer per uke for de som har gitt hjelp  
    til foreldre. Timer 3,4 3,3 2,5 4,2 - -
    til annen slekt. Timer 3,3 2,4 2,1 4,3 4,7 11,5
    til naboer eller venner. Timer 2,0 1,8 1,8 2,2 2,6 1,0
    til foreldre/annen slekt/naboer/venner i alt. Timer 3,9 3,2 3,1 4,7 4,2 5,0
Foreldres omsorgsbehov  
Andel av personer med foreldre 67 år og over med  
    far/mor på institusjon 1 9 - 5 12 - -
    far/mor med behov for institusjonsplass 1 6 - 3 8 - -
    far/mor med behov ellers for mye hjelp eller tilsyn 1 7 - 5 9 - -
    far/mor med behov ellers for noe hjelp eller tilsyn 1 16 - 9 21 - -
Mottatt omsorg  
Andel av personer 67 år og over der husholdningen har  
    mottatt regelmessig ulønnet hjelp fra slekt,naboer eller venner 24 - - - 18 37
    hatt besøk av hjemmehjelp 20 - - - 9 38
    hatt besøk av hjemmesykepleier 11 - - - 6 20
Antall personer i hovedutv. 1 700 219 629 566 195 91
Antall personer som svarte 3 417 445 1 262 1 144 399 167
1 Tallene er basert både på hovedutvalg og tilleggsutvalg.