Levekår 2002. Helse.
 
7 Omsorg, etter alder. Menn. Prosent

Alle 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år
og eldre
Omsorgsarbeid  
Andel som gir regelmessig ulønnet hjelp til  
    foreldre 19 11 18 29 - -
    andre slektninger 19 22 21 18 17 1
    naboer eller venner 22 21 22 24 18 11
Andel som gir regelmessig ulønnet hjelp i alt 36 35 36 40 28 11
Gjennomsnittlig antall timer per uke for de som har gitt hjelp  
    til foreldre. Timer 3,1 3,4 2,8 3,4 - -
    til annen slekt. Timer 2,5 1,8 1,8 2,7 5,9 1,0
    til naboer eller venner. Timer 1,9 2,4 2,0 1,5 2,5 1,3
    til foreldre/annen slekt/naboer/venner i alt. Timer 3,6 3,6 3,6 3,4 5,2 1,5
Foreldres omsorgsbehov  
Andel av personer med foreldre 67 år og over med  
    far/mor på institusjon 1 11 - 3 17 - -
    far/mor med behov for institusjonsplass 1 6 - 3 8 - -
    far/mor med behov ellers for mye hjelp eller tilsyn 1 6 - 4 8 - -
    far/mor med behov ellers for noe hjelp eller tilsyn 1 19 - 14 23 - -
Mottatt omsorg  
Andel av personer 67 år og over der husholdningen har  
    mottatt regelmessig ulønnet hjelp fra slekt,naboer eller venner 12 - - - 8 25
    hatt besøk av hjemmehjelp 12 - - - 6 28
    hatt besøk av hjemmesykepleier 6 - - - 3 15
Antall personer i hovedutv. 1 697 233 621 621 168 54
Antall personer som svarte 3 410 459 1 269 1 238 342 102
1  Tallene er basert både på hovedutvalg og tilleggsutvalg.