Levekår 2002. Helse.
 
6 Funksjonsevne, etter alder. Kvinner. Prosent

Alle 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år
og eldre
Funksjonsevne  
Andel med nedsatt  
    syn 1 3 2 1 3 6 10
    hørsel 3 2 1 3 4 10
    bevegelsesevne 1 12 3 6 9 24 53
    bæreevne 1 9 3 4 8 15 38
Andel med hofteprotese 1 2 - - 0 8 16
Andel som har store problemer med konsentrasjon/hukommelse 3 4 2 4 2 6
Konsekvenser av langvarig sykdom og funksjonshemming  
Andel som har vansker med  
    å bevege seg ut av boligen 1 7 1 2 6 14 38
    å bruke offentlig transport 1 8 2 3 7 15 44
    å delta forenings-/fritids aktiviteter 1 17 5 7 18 29 57
    sosial kontakt 1 3 2 1 4 6 10
Andel av sysselsatte med  
    sterkt nedsatt arbeidsevne 4 1 3 6 - -
    noe nedsatt arbeidsevne 15 8 13 20 - -
Andelen sysselsatte med nedsatt arbeidsevne uten tilrettelagt arbeidsplass 57 68 57 56 - -
Hjelpebehov  
Andel som  
    er hjelpetrengende 12 1 4 9 22 61
    er hjelpetrengende og bor alene 5 0 0 2 10 44
    er pleietrengende 1 2 0 1 3 5 8
    tilhører husholdning med pleie- eller tilsynstrengende 10 7 5 7 14 46
Antall personer i hovedutvalg 1 700 219 629 566 195 91
Antall personer som svarte i hoved- og tilleggsutvalg 3 417 445 1 262 1 144 399 167
1 Tallene er basert både på hovedutvalg og tilleggsutvalg.