Levekår 2002. Helse.
 
5 Funksjonsevne, etter alder. Menn. Prosent

Alle 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år
og eldre
Funksjonsevne  
Andel med nedsatt  
    syn 1 2 2 2 2 3 10
    hørsel 3 0 1 2 10 19
    bevegelsesevne 1 7 4 4 7 15 29
    bæreevne 1 3 4 3 3 4 11
Andel med hofteprotese 1 1 - - 0 5 2
Andel som har store problemer med konsentrasjon/hukommelse 3 4 2 3 3 8
Konsekvenser av langvarig sykdom og funksjonshemming  
Andel som har vansker med  
    å bevege seg ut av boligen 1 3 1 2 3 7 18
    å bruke offentlig transport 1 4 1 2 4 7 23
    å delta forenings-/fritids aktiviteter 1 10 4 5 12 18 47
    sosial kontakt 1 2 2 1 2 5 12
Andel av sysselsatte med  
    sterkt nedsatt arbeidsevne 4 4 2 6 - -
    noe nedsatt arbeidsevne 10 5 7 14 - -
Andelen sysselsatte med nedsatt arbeidsevne uten tilrettelagt arbeidsplass 50 41 58 47 - -
Hjelpebehov  
Andel som  
    er hjelpetrengende 5 2 2 5 13 38
    er hjelpetrengende og bor alene 2 - 0 2 4 15
    er pleietrengende 1 1 1 1 2 3 5
    tilhører husholdning med pleie- eller tilsynstrengende 6 7 3 5 11 27
Antall personer i hovedutvalg 1 697 233 621 621 168 54
Antall personer som svarte i hoved- og tilleggsutvalg 3 410 459 1 269 1 238 342 102
1  Tallene er basert både på hovedutvalg og tilleggsutvalg.