Levekår 2002. Helse.
 
3 Bruk av helsetjenester, etter alder. Menn. Prosent

Bruk av tilbud Alle 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år
og eldre
Tilgang til lege  
Andel som  
    verken har en fast lege eller deltar i fastlegeordningen 3 5 5 2 - -
    har hatt samme lege minst to år eller brukte fastlegen før fastlegeordningen 59 47 52 65 77 81
Andel av personer med fastlege som vanligvis får kontakt med fastlegen på dagen 77 73 73 81 83 81
Kontakter med lege  
    primærlege 1 71 65 67 74 83 80
    legespesialist utenfor sykehus 1 14 10 12 16 19 23
    legespesialist på sykehus 1 21 15 17 24 28 31
Antall besøkskontakter med primærlege siste 14 dager per 100 personer 1 11,5 7,4 11,4 11,7 15,3 14,3
Antall kontakter i alt med primærlege siste 14 dager per 100 personer 1 16,3 11,6 15,9 17,5 19,5 15,9
    herav antall kontakter med fastlege 9,6 3,9 9,8 9,9 15,7 9,4
Antall kontakter legespesialist utenfor sykehus siste 12 måneder per 100 personer 1 29,3 17,0 27,2 29,7 45,5 48,4
Antall kontakter legespesialist på sykehus siste 12 måneder per 100 personer 1 44,4 28,2 32,2 58,0 56,2 63,2
Andel med mer enn fem kontakter med primærlege siste 12 måneder 1 13 7 10 16 16 23
Andel av kontakter med primærlege siste 12 måneder som var  
    som var kontakter med fastlege for øyeblikkelig hjelp 5 3 5 6 5 2
    som var kontakter med legevakt for øyeblikkelig hjelp 5 8 4 5 3 3
Andel av personer med legekontakt som har konsultert mer enn 2 leger siste 12 måneder 1 17 20 17 16 17 17
Andel som har hatt kontakt med andre primærleger enn fastlege siste 12 måneder 17 22 17 16 16 17
Kontakter med annet helsepersonell  
Andel som siste 12 måneder har konsultert  
    psykolog eller psykiater 1 3 5 4 2 1 1
    fysioterapeut 1 12 9 12 13 13 8
    kiropraktor 1 7 3 8 8 6 4
    alternativ behandler 1 6 5 6 6 4 5
Kontakt med sykehus  
Andel som siste 12 måneder har vært  
    innlagt på sykehus 1 11 7 8 12 15 21
    herav innlagt på psykiatrisk sykehus eller avdeling 1 0,5 0,8 0,7 0,3 - 1,1
Andel som står på venteliste for innleggelse på  
    innleggelse på sykehus/behandling på poliklinikk 1 5 3 5 6 6 5
    på sykehus/behandling på poliklinikk i 30 dager eller mer 1 3 2 3 4 4 2
Andel av personer på venteliste som har vurdert valg av sykehus 1 20 32 16 22 28 -
Tannlege og tannstatus  
Andel som har besøkt tannlege siste 12 måneder 70 73 64 79 70 53
Andel som ikke har egne tenner 3 0 - 2 18 17
Antall personer i hovedutv. 1 697 233 621 621 168 54
Antall personer som svarte 3 410 459 1 269 1 238 342 102
1  Tallene er basert både på hovedutvalg og tilleggsutvalg.