Levekår 2002. Helse.
 
2 Sykelighet, etter alder. Kvinner. Prosent

Helseproblemer Alle 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år
og eldre
Egenvurdering av helse  
Andel som vurderer helsen som  
    meget god/god 1 77 90 88 72 62 49
    meget dårlig/dårlig 1 8 1 4 10 13 26
Langvarig sykdom  
Andel med langvarig sykdom 62 44 50 72 78 81
Andel med sykdom som påvirker hverdagen  
    i høy grad 1 13 6 9 17 18 23
    i noen grad 1 21 15 18 24 26 28
Andel som siste tre måneder har vært plaget av  
    smerter i kroppen 1 24 12 20 30 30 32
    hodepine eller migrene 24 30 30 22 12 11
    kløe eller svie 7 4 6 8 6 16
    tett nese eller rennende øyne 1 14 15 12 14 14 14
    pustebesvær, kort-/tungpustet 9 5 7 10 14 18
    hoste 1 10 11 8 10 12 9
    kvalme eller fordøyelsesbesvær 10 14 11 8 10 13
    svimmelhet eller dårlig balanse 11 5 8 8 17 32
    angst eller fobier 6 2 6 9 3 8
    å være nedstemt eller deprimert 13 16 13 14 10 11
    å være irritabel eller agressiv 11 17 15 7 5 8
    konsentrasjonsvansker 11 16 11 10 5 12
    søvnproblemer 22 17 18 24 26 37
    å være trett eller slapp 25 30 29 23 19 24
    andre helseplager 3 3 3 4 3 2
Andel med symptomer på dårlig psykisk helse 10 9 10 10 6 11
Antall personer i hovedutvalg 1 700 219 629 566 195 91
Antall personer som svarte i hoved- og tilleggsutvalg 3 417 445 1 262 1 144 399 167
1 Tallene er basert både på hovedutvalg og tilleggsutvalg.