Levekår 2002. Helse.
 
1 Sykelighet, etter alder. Menn. Prosent

Helseproblemer Alle 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år
og eldre
Egenvurdering av helse  
Andel som vurderer helsen som  
    meget god/god 1 83 94 87 79 72 64
    meget dårlig/dårlig 1 5 1 3 7 7 13
Langvarig sykdom  
Andel med langvarig sykdom 55 38 47 60 76 87
Andel med sykdom som påvirker hverdagen  
    i høy grad 1 9 5 8 12 10 15
    i noen grad 1 17 10 16 17 24 28
Andel som siste tre måneder har vært plaget av  
    smerter i kroppen 1 16 8 16 19 18 16
    hodepine eller migrene 13 12 17 12 6 3
    kløe eller svie 5 2 4 5 9 16
    tett nese eller rennende øyne 1 11 13 10 10 13 7
    pustebesvær, kort-/tungpustet 6 4 3 7 15 17
    hoste 1 7 9 6 7 10 11
    kvalme eller fordøyelsesbesvær 5 3 5 4 7 4
    svimmelhet eller dårlig balanse 7 4 3 7 18 24
    angst eller fobier 4 3 3 5 4 7
    å være nedstemt eller deprimert 7 7 5 10 8 4
    å være irritabel eller agressiv 7 8 6 8 5 1
    konsentrasjonsvansker 8 7 7 8 7 12
    søvnproblemer 13 10 12 14 18 23
    å være trett eller slapp 19 19 20 18 20 21
    andre helseplager 2 1 3 3 2 2
Andel med symptomer på dårlig psykisk helse 7 7 6 7 7 8
Antall personer i hovedutvalg 1 697 233 621 621 168 54
Antall personer som svarte i hoved- og tilleggsutvalg 3 410 459 1 269 1 238 342 102
1  Tallene er basert både på hovedutvalg og tilleggsutvalg.