Statistisk sentralbyrå
Tabell 3  Funksjonsevne og omsorg, etter og alder. Prosent
  Alle 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år og
eldre
Begge kjønn            
Andel med            
  nedsatt syn 3 1 1 2 7 15
  nedsatt hørsel 4 2 2 4 10 16
Andel som har svært eller noe vanskelig for å            
  bevege seg ut av boligen på egen hånd 6 1 2 4 13 33
  delta i fritidsaktiviteter 14 5 7 14 28 43
  bruke offentlige transportmidler 6 1 2 4 14 36
  få kontakt med/snakke med andre 3 1 1 2 6 9
Andel sysselsatte som har svært eller noe vanskelig for å klare jobben 5 3 5 6 - -
Andel som bruker            
  hjelpemiddel, i alt 7 1 2 5 18 47
  høreapparat 3 0 1 2 10 22
  krykke, stokk, gåstol, førerhund 4 0 1 2 9 32
Andel med hjelpebehov1 9 1 3 7 23 49
Andel med pleiebehov1 2 0 1 1 6 6
Andel som på grunn av sykdom/funksjonshemming får            
  omsorgshjelp fra andre i husholdningen1 3 1 2 4 5 3
  regelmessig ulønnet hjelp til husholdningen fra slekt, venner, naboer1 6 1 6 3 6 24
Andel i husholdning som siste måneden har hatt besøk av            
  hjemmehjelp1 4 0 0 1 10 41
  hjemmesykepleier1 2 - 0 1 6 12
Andel i husholdning med lønnet privat hjelp siste måneden1 4 2 4 3 8 10
Andel i husholdning med omsorgshjelp utenfra, i alt1 12 3 10 7 22 55
Andel av eldre og personer i husholdning med omsorgshjelp            
som har behov for hjelp/mer hjelp1 12 - 23 10 9 13
Antall personer i hovedutvalget som svarte 3 449 465 1 391 1 081 380 132
Antall personer som svarte 7 125 1 003 2 801 2 217 816 288
             
Menn            
Andel med            
  nedsatt syn 2 0 1 2 5 13
  nedsatt hørsel 4 2 2 4 11 18
Andel som har svært eller noe vanskelig for å            
  bevege seg ut av boligen på egen hånd 4 0 2 3 7 31
  delta i fritidsaktiviteter 10 4 6 11 23 42
  bruke offentlige transportmidler 4 1 1 3 8 35
  få kontakt med/snakke med andre 2 0 1 3 5 10
Andel sysselsatte som har svært eller noe vanskelig for å klare jobben 4 2 4 6 - -
Andel som bruker            
  hjelpemiddel, i alt 6 1 1 5 18 50
  høreapparat 3 0 0 2 13 28
  krykke, stokk, gåstol, førerhund 2 0 0 2 5 27
Andel med hjelpebehov1 6 0 1 5 19 45
Andel med pleiebehov1 1 0 0 1 5 6
Andel som på grunn av sykdom/funksjonshemming får            
  omsorgshjelp fra andre i husholdningen1 2 1 1 2 5 6
  regelmessig ulønnet hjelp til husholdningen fra slekt, venner, naboer1 5 1 6 4 4 23
Andel i husholdning som siste måneden har hatt besøk av            
  hjemmehjelp1 3 1 0 2 6 38
  hjemmesykepleier1 2 - 1 1 5 20
Andel i husholdning med lønnet privat hjelp siste måneden1 4 2 4 4 6 14
Andel i husholdning med omsorgshjelp utenfra, i alt1 12 4 10 9 17 60
Andel av eldre og personer i husholdning med omsorgshjelp            
som har behov for hjelp/mer hjelp1 8 - 20 7 6 8
Antall personer i hovedutvalget som svarte 1 669 233 677 537 173 49
Antall personer som svarte 3 456 505 1 366 1 123 360 102
             
Kvinner            
Andel med            
  nedsatt syn 4 2 1 2 9 16
  nedsatt hørsel 4 2 2 3 9 15
Andel som har svært eller noe vanskelig for å            
  bevege seg ut av boligen på egen hånd 8 1 2 5 19 34
  delta i fritidsaktiviteter 17 7 9 17 32 43
  bruke offentlige transportmidler 7 1 2 5 18 36
  få kontakt med/snakke med andre 3 1 2 2 6 8
Andel sysselsatte som har svært eller noe vanskelig for å klare jobben 6 3 7 7 - -
Andel som bruker            
  hjelpemiddel, i alt 8 1 2 5 18 45
  høreapparat 3 1 1 1 7 19
  krykke, stokk, gåstol, førerhund 5 0 1 2 11 34
Andel med hjelpebehov1 12 1 4 10 26 51
Andel med pleiebehov1 2 - 1 1 7 7
Andel som på grunn av sykdom/funksjonshemming får            
  omsorgshjelp fra andre i husholdningen1 4 2 4 5 5 2
  regelmessig ulønnet hjelp til husholdningen fra slekt, venner, naboer1 6 1 7 3 8 25
Andel i husholdning som siste måneden har hatt besøk av            
  hjemmehjelp1 5 - 0 0 14 42
  hjemmesykepleier1 2 - 0 1 6 8
Andel i husholdning med lønnet privat hjelp siste måneden1 4 1 4 3 9 7
Andel i husholdning med omsorgshjelp utenfra, i alt1 13 1 10 6 25 53
Andel av eldre og personer i husholdning med omsorgshjelp            
som har behov for hjelp/mer hjelp1 14 - 26 13 12 16
Antall personer i hovedutvalget som svarte 1 780 232 714 544 207 83
Antall personer som svarte 3 669 498 1 435 1 094 456 186

1 Tallene er basert bare på hovedutvalget.