Statistisk sentralbyrå
Tabell 2  Bruk av helsetjenester, etter alder
  Alle 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år og
eldre
Begge kjønn            
Andel som siste 12 måneder har konsultert            
  primærlege 71 67 67 73 82 79
  privatpraktiserende spesialist 19 14 17 21 23 25
  primærlege eller privatpraktiserende spesialist 74 70 71 76 84 80
  psykolog 2 3 3 2 1 -
Andel som siste 12 måneder har vært            
  på sykehus uten innleggelse 23 21 23 22 28 19
  innlagt på sykehus 10 7 11 8 16 15
Andel på venteliste for innleggelse på sykehus eller poliklinisk behandling 6 4 6 6 10 8
Andel med mer enn fem kontakter med primærlege siste 12 måneder 12 9 10 12 18 13
Andel            
  med fast lege 55 40 51 57 65 78
  med fast legesenter eller bedriftslege 28 26 31 30 24 13
  uten fast legekontakt 17 34 18 13 10 8
Andel av personer som har hatt kontakt med primærlege            
som har konsultert mer enn to leger siste 12 måneder 16 16 17 14 17 12
Antall besøkskontakter med primærlege siste 14 dager pr. 100 personer 6,6 6,5 6,9 6,0 5,3 10,9
Antall kontakter i alt med primærlege siste 14 dager pr. 100 personer 16,6 12,6 17,0 17,4 11,6 29,7
Antall personer som svarte 3 449 465 1 391 1 081 380 132
             
Menn            
Andel som siste 12 måneder har konsultert            
  primærlege 68 63 65 66 81 86
  privatpraktiserende spesialist 15 11 13 16 22 26
  primærlege eller privatpraktiserende spesialist 70 65 67 69 84 86
  psykolog 2 2 2 2 0 -
Andel som siste 12 måneder har vært            
  på sykehus uten innleggelse 20 16 20 18 27 25
  innlagt på sykehus 8 6 6 7 19 12
Andel på venteliste for innleggelse på sykehus eller poliklinisk behandling 5 4 5 5 7 5
Andel med mer enn fem kontakter med primærlege siste 12 måneder 9 6 7 11 20 12
Andel            
  med fast lege 49 38 45 51 65 71
  med fast legesenter eller bedriftslege 29 24 32 31 23 16
  uten fast legekontakt 22 37 23 18 12 12
Andel av personer som har hatt kontakt med primærlege            
som har konsultert mer enn to leger siste 12 måneder 14 13 14 12 20 16
Antall besøkskontakter med primærlege siste 14 dager pr. 100 personer 5,7 5,2 5,7 5,1 6,6 9,4
Antall kontakter i alt med primærlege siste 14 dager pr. 100 personer 14,0 8,2 14,3 14,6 14,7 23,6
Antall personer som svarte 1 669 233 677 537 173 49
             
Kvinner            
Andel som siste 12 måneder har konsultert            
  primærlege 75 71 69 79 82 76
  privatpraktiserende spesialist 23 16 20 27 24 25
  primærlege eller privatpraktiserende spesialist 78 76 74 83 84 77
  psykolog 3 4 4 2 1 -
Andel som siste 12 måneder har vært            
  på sykehus uten innleggelse 26 26 27 26 28 15
  innlagt på sykehus 13 8 15 10 14 16
Andel på venteliste for innleggelse på sykehus eller poliklinisk behandling 7 3 6 6 13 10
Andel med mer enn fem kontakter med primærlege siste 12 måneder 14 13 13 14 17 13
Andel            
  med fast lege 60 43 58 63 65 82
  med fast legesenter eller bedriftslege 27 27 29 30 26 12
  uten fast legekontakt 12 30 12 7 9 6
Andel av personer som har hatt kontakt med primærlege            
som har konsultert mer enn to leger siste 12 måneder 17 19 20 16 15 10
Antall besøkskontakter med primærlege siste 14 dager pr. 100 personer 7,5 7,8 8,1 6,8 4,2 11,7
Antall kontakter i alt med primærlege siste 14 dager pr. 100 personer 19,1 17,0 19,7 20,2 9,1 32,8
Antall personer som svarte 1 780 232 714 544 207 83