Statistisk sentralbyrå
Tabell 1  Sykelighet, etter alder. Prosent
  Alle 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år og
eldre
Begge kjønn            
Andel som vurderer helsen som1            
  god/meget god 80 91 87 75 63 59
  dårlig/meget dårlig 7 1 4 8 15 14
Andel med varig sykdom 61 45 51 67 83 86
Andel med sykdom som påvirker hverdagen            
  i høy grad 12 5 9 14 19 23
  i noen grad 19 12 16 22 27 27
Andel som siste tre måneder har vært plaget av            
  smerter i kroppen 23 12 19 27 30 30
  hodepine eller migrene 19 22 22 17 12 11
  kløe eller svie 7 5 6 6 11 11
  tett nese eller rennende øyne 14 17 13 12 16 13
  pustebesvær, kort- eller tungpustethet 9 6 6 9 20 18
  hoste 8 11 7 9 10 7
  kvalme eller fordøyelsesbesvær 7 5 6 6 10 9
  svimmelhet eller dårlig balanse 10 5 6 9 23 31
  angst eller fobier 5 2 3 6 7 7
  å være nedstemt eller deprimert 10 7 9 12 14 14
  å være irritabel eller aggressiv 8 7 10 7 5 2
  konsentrasjonsvansker 6 8 6 6 5 9
  søvnproblemer 14 7 10 16 23 23
  å være trett eller slapp 21 22 21 20 22 22
  andre helseplager 2 1 2 3 3 4
Andel av personer med varig sykdom            
  som har sykdom/skade som oppfattes som en følge av arbeid1 30 11 25 40 30 28
Antall personer i hovedutvalg som svarte 3 449 465 1 391 1 081 380 132
Antall personer som svarte 7 125 1 003 2 801 2 217 816 288
             
Menn            
Andel som vurderer helsen som1            
  god/meget god 81 90 88 77 67 59
  dårlig/meget dårlig 6 2 4 7 14 13
Andel med varig sykdom 57 42 47 64 80 86
Andel med sykdom som påvirker hverdagen            
  i høy grad 10 4 7 14 15 24
  i noen grad 16 10 13 19 25 26
Andel som siste tre måneder har vært plaget av            
  smerter i kroppen 17 11 15 21 25 20
  hodepine eller migrene 13 15 15 12 6 8
  kløe eller svie 5 3 5 5 8 10
  tett nese eller rennende øyne 12 18 12 11 12 11
  pustebesvær, kort- eller tungpustethet 8 5 4 9 18 18
  hoste 8 11 6 9 9 6
  kvalme eller fordøyelsesbesvær 4 2 4 4 8 9
  svimmelhet eller dårlig balanse 7 3 4 6 18 24
  angst eller fobier 3 1 2 5 3 3
  å være nedstemt eller deprimert 7 4 6 8 8 13
  å være irritabel eller aggressiv 6 4 7 6 4 -
  konsentrasjonsvansker 6 7 6 4 5 12
  søvnproblemer 10 6 8 11 13 19
  å være trett eller slapp 17 18 16 17 15 16
  andre helseplager 2 1 2 2 3 3
Andel av personer med varig sykdom            
  som har sykdom/skade som oppfattes som en følge av arbeid1 35 10 31 46 39 31
Antall personer i hovedutvalg som svarte 1 669 233 677 537 173 49
Antall personer som svarte 3 456 505 1 366 1 123 360 102
             
Kvinner            
Andel som vurderer helsen som1            
  god/meget god 78 93 87 73 60 59
  dårlig/meget dårlig 7 - 4 8 17 14
Andel med varig sykdom 65 48 56 69 85 86
Andel med sykdom som påvirker hverdagen            
  i høy grad 14 7 10 15 21 23
  i noen grad 22 14 19 24 28 28
Andel som siste tre måneder har vært plaget av            
  smerter i kroppen 27 14 24 34 34 35
  hodepine eller migrene 25 30 29 23 16 13
  kløe eller svie 8 7 7 6 13 11
  tett nese eller rennende øyne 15 17 14 13 19 15
  pustebesvær, kort- eller tungpustethet 10 6 7 10 21 17
  hoste 9 10 7 8 11 7
  kvalme eller fordøyelsesbesvær 9 8 8 9 11 9
  svimmelhet eller dårlig balanse 13 7 8 12 26 34
  angst eller fobier 6 3 4 7 10 9
  å være nedstemt eller deprimert 14 11 11 15 19 14
  å være irritabel eller aggressiv 9 9 13 8 6 2
  konsentrasjonsvansker 7 9 7 8 6 7
  søvnproblemer 17 9 12 20 30 24
  å være trett eller slapp 25 26 25 23 27 24
  andre helseplager 2 1 2 3 3 5
Andel av personer med varig sykdom            
  som har sykdom/skade som oppfattes som en følge av arbeid1 25 11 21 35 24 26
Antall personer i hovedutvalg som svarte 1 780 232 714 544 207 83
Antall personer som svarte 3 669 498 1 435 1 094 456 186

1 Tallene er basert bare på hovedutvalget.