Statistisk sentralbyrå


Godstransport med lastebil over grensen

4   Godstransport med lastebil over grensen, etter bilens registreringsland. Tallet på utpasserte biler og transportmengde
  Alle nasjonaliteter Norge Sverige Danmark Finland Andre land
  Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transport-
mengde
Antall biler Transportmengde
    Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn   Tonn
1990 203 305 3 010 220 114 868 1 721 904 62 872 910 473 9 798 144 118 7 283 100 654 8 484 133 071
1991 194 027 2 884 897 109 128 1 648 342 60 091 870 242 9 571 140 802 7 296 100 284 7 941 125 227
1992 202 240 2 998 194 112 018 1 676 770 63 076 907 381 10 429 158 522 7 779 115 742 8 938 139 779
1993 201 602 2 993 384 106 698 1 607 319 65 076 945 567 10 751 160 550 9 760 140 381 9 317 139 567
1994 207 429 3 200 751 107 844 1 669 807 68 083 1 038 348 11 052 177 689 10 547 160 497 9 903 154 410
1995 215 135 3 341 613 113 197 1 763 626 69 282 1 063 525 11 525 183 346 10 873 170 422 10 258 160 694
1996 218 330 3 289 690 117 279 1 745 874 65 878 1 026 639 11 355 182 807 13 576 174 495 10 242 159 875
1997 219 472 3 475 777 114 646 1 817 356 70 637 1 103 838 11 259 193 999 12 748 199 536 10 182 161 048
1998 227 234 3 592 929 116 230 1 845 856 76 293 1 196 340 11 833 189 808 11 453 181 164 11 425 179 761
                         
1999 248 639 3 931 133 127 003 2 030 676 83 350 1 303 264 13 241 210 914 12 228 183 251 12 817 203 028
1. kvartal 60 306 961 754 30 621 494 810 20 256 316 485 3 319 52 875 3 125 49 187 2 985 48 397
2. kvartal 62 720 989 572 31 821 506 792 21 351 334 402 3 270 52 357 3 042 44 963 3 236 51 058
3. kvartal 61 048 956 569 31 000 488 947 20 633 322 666 3 205 50 423 3 052 44 731 3 158 49 802
4. kvartal 64 565 1 023 238 33 561 540 127 21 110 329 711 3 447 55 259 3 009 44 370 3 438 53 771
Oktober 22 453 351 909 11 565 181 737 7 436 116 582 1 187 19 007 1 081 16 027 1 184 18 556
November 22 969 364 568 12 008 193 823 7 534 117 342 1 209 19 336 1 008 15 099 1 210 18 968
Desember 19 143 306 761 9 988 164 567 6 140 95 787 1 051 16 916 920 13 244 1 044 16 247
                         
2000 247 060 3 872 474 125 291 1 981 407 82 496 1 277 616 13 290 212 680 12 451 188 170 13 532 212 601
1. kvartal 63 466 999 854 32 590 519 644 21 013 326 998 3 333 53 191 3 185 47 835 3 345 52 186
2. kvartal 62 041 963 424 31 280 489 202 20 962 317 926 3 357 54 047 3 110 50 222 3 332 52 027
3. kvartal 58 253 909 903 29 622 466 545 19 245 299 720 3 138 49 835 3 023 42 977 3 225 50 826
4. kvartal 63 300 999 293 31 799 506 016 21 276 332 972 3 462 55 607 3 133 47 136 3 630 57 562
Oktober 22 343 353 694 11 087 176 145 7 575 119 632 1 199 19 124 1 176 18 230 1 306 20 563
November 22 481 355 664 11 374 182 371 7 517 117 329 1 240 19 935 1 087 15 609 1 263 20 420
Desember 18 476 289 935 9 338 147 500 6 184 96 011 1 023 16 548 870 13 297 1 061 16 579
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet.

Standardtegn i tabeller