Forsikringsmeglere
Tabeller
  1. Forsikringsmeglere. Resultat. Pr. 31. desember. Mill. kroner
  2. Forsikringsmeglere. Balanse. Pr. 31. desember. Mill. kroner