Statistisk sentralbyrå

Foretak

3 Antall foretak, sysselsetting og omsetning, etter organisasjonsform. 2006
Organisasjonsform Antall foretak Sysselsetting Omsetning i 1 000 kroner
I alt  373 062 1 648 844 3 972 129
Ansvarlig selskap 7 350 17 930 30 122
Aksjeselskap  148 826 1 194 592 2 962 624
Allment aksjeselskap  379 52 668  417 611
Selskap med delt ansvar 7 802 17 017 20 719
Enkeltpersonforetak  192 137  208 069  121 709
Andre1 16 568  158 569  419 344
1  Tallene inkluderer Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

Standardtegn i tabeller