Statistisk sentralbyrå

Fødte

6 Aldersavhengige fruktbarhetsrater og samlet fruktbarhetstall, menn1. 2001-2010
Årsgjennomsnitt
År
Levendefødte per 1 000 Menn. Mennenes alder Samlet fruktbarhetstall2
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
2001-2005 2,0 25,9 85,2  112,4 68,2 26,4 8,1 2,7 1,648
2006-2010 2,1 26,9 85,2  117,0 74,4 29,1 9,4 3,1 1,737
                   
2000 2,7 30,5 92,8  112,5 69,7 25,5 8,2 2,6 1,715
                   
2001 2,3 27,9 88,1  109,1 67,0 25,7 7,7 2,6 1,643
2002 2,3 26,1 83,9  109,1 65,7 24,7 8,3 2,6 1,606
2003 1,9 25,1 84,5  113,1 68,3 26,5 7,8 2,8 1,642
2004 1,9 25,3 85,5  114,5 69,6 27,6 8,7 2,7 1,674
2005 1,7 25,1 83,9  116,4 70,2 27,4 8,3 2,8 1,676
                   
2006 1,9 25,8 86,4  117,7 71,6 28,1 9,0 2,9 1,717
2007 1,9 26,8 83,4  115,2 73,6 28,5 9,1 3,1 1,708
2008 2,1 27,2 85,4  117,3 74,0 29,1 9,3 3,2 1,739
2009 2,5 27,7 86,3  117,6 76,7 30,1 9,4 3,2 1,769
2010 2,2 27,0 84,7  117,4 75,9 29,9 9,9 2,9 1,752
1  Andelen med uoppgitt far varierer mellom 1,9-3,7 prosent i perioden 2000-2010.
2  Sum av ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater 15-54 år. Antall barn hver mann kommer til å få under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden varer ved og at dødsfall ikke forekommer.

Standardtegn i tabeller