Statistisk sentralbyrå

Fødte

4 Foreldrenes gjennomsnittsalder ved fødsler. 1946-2010
Periode Observert fødealder1 Hypotetisk fødealder, mor2
Foreldrenes gjennomsnittsalder ved første barns fødsel Mors gjennomsnittsalder ved alle fødsler Fars gjennomsnittsalder ved alle fødsler Alle fødsler
Mor, alle førstefødsler3 Mor, førstefødsler i ekteskap Far, alle førstefødsler Gjennomsnitt Median4
1946-1950 .. 26,9 .. .. .. 29,8 28,9
1951-1955 .. 26,1 .. .. .. 28,7 27,5
1956-1960 .. 25,3 .. .. .. 28,1 26,7
1961-1965 24,0 24,1 27,5 .. .. 27,8 26,4
1966-1970 23,3 23,6 26,2 .. .. 27,3 26,0
               
1971-1975 23,4 23,4 26,0 26,0 .. 26,6 25,4
1976-1980 24,0 24,8 26,8 26,4 .. 26,7 25,7
1981-1985 24,7 25,8 27,5 27,1 .. 27,2 26,3
1986-1990 25,3 26,6 28,1 27,7 .. 27,8 27,0
1991-1995 26,1 27,7 28,7 28,5 .. 28,6 27,9
               
1996-2000 27,0 28,6 29,7 29,3 .. 29,1 28,5
2001-2005 27,9 29,0 30,6 30,0 33,0 29,6 29,2
2006-2010 28,1 29,5 30,9 30,3 33,4 29,9 29,6
               
1987 25,2 26,4 28,0 27,6 .. 27,7 26,9
1988 25,3 26,6 28,1 27,7 .. 27,8 27,0
1989 25,4 26,8 28,1 27,8 .. 28,0 27,2
1990 25,6 27,0 28,3 28,0 .. 28,1 27,4
               
1991 25,7 27,3 28,4 28,2 .. 28,3 27,6
1992 25,9 27,5 28,5 28,3 .. 28,4 27,7
1993 26,0 27,7 28,8 28,5 .. 28,6 27,9
1994 26,3 28,0 28,9 28,7 .. 28,7 28,0
1995 26,5 28,0 29,0 28,8 .. 28,8 28,2
               
1996 26,6 28,3 29,2 29,0 .. 28,9 28,3
1997 26,8 28,5 29,5 29,2 .. 29,1 28,4
1998 27,1 28,8 29,7 29,3 .. 29,2 28,5
1999 27,2 28,6 29,9 29,5 32,2 29,2 28,6
2000 27,4 28,7 30,1 29,6 32,6 29,3 28,7
               
2001 27,6 28,9 30,3 29,8 32,8 29,4 28,8
2002 27,7 29,0 30,5 29,9 32,8 29,5 29,0
2003 28,0 29,0 30,7 30,1 33,1 29,7 29,2
2004 28,1 29,1 30,8 30,2 33,2 29,7 29,5
2005 28,2 29,2 30,9 30,2 33,3 29,8 29,3
               
2006 28,1 29,3 30,8 30,3 33,3 29,8 29,7
2007 28,1 29,4 30,9 30,3 33,4 29,9 29,6
2008 28,1 29,5 30,9 30,3 33,4 29,9 29,6
2009 28,1 29,6 30,9 30,3 33,4 30,0 29,5
2010 28,2 29,5 30,8 30,3 33,4 30,1 29,4
1  Basert på faktiske fødsler i perioden.
2  Denne "hypotetiske" fødealderen er ikke påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene, i motsetning til "observert" fødealder.
3  Tall for 1986-2008 er oppdatert etter ny beregningsmetode i 2009.
4  Den alder hvor halvparten av kvinnene var yngre eller lik denne alderen.
Kilde: RAPP Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993.

Standardtegn i tabeller