Statistisk sentralbyrå

Fødte

2 Enkeltfødsler og flerfødsler, etter kjønn1. 1991-2010
Barnas kjønn Årsgjennomsnitt
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fødsler i alt 259 589 358 761 655 598 59 312 55 587 556 087 455 875 57 713 57 655 459 655 60 931 60 608
                         
Enkeltfødsler 58 745 57 780 54 546 58 276 54 521 55 030 54 833 56 690 56 621 58 608 59 857 59 606
1 gutt 30 244 29 712 27 969 29 922 28 058 28 234 28 104 29 037 29 050 30 164 30 836 30 525
1 jente 28 501 28 068 26 577 28 354 26 463 26 796 26 729 27 653 27 571 28 444 29 021 29 081
Tvillingfødsler  821  957 1 034 1 021 1 048 1 042 1 022 1 013 1 023 1 032 1 057  980
2 gutter  288  322  331  344  325  326  321  332  348  359  361  322
1 gutt og 1 jente  274  334  376  363  387  398  384  379  367  366  351  353
2 jenter  258  301  327  313  336  318  317  302  308  307  345  305
Trillingfødsler 22 23 17 15 18 13 19 10 11 14 17 22
3 gutter 3 6 3 3 5 2 3 2 3 3 2 6
2 gutter og 1 jente 7 7 6 5 5 5 6 4 3 2 8 9
1 gutt og 2 jenter 8 6 4 4 3 5 6 4 3 6 4 5
3 jenter 4 4 4 2 5 1 4 - 2 3 3 2
1  Fødslene omfatter både levende- og dødfødte.
2  Medregnet 8 firlingfødsler i 5-årsperioden.
3  Medregnet 5 firlingfødsler i 5-årsperioden.
4  Medregnet 1 firlingfødsel.
5  Medregnet 2 firlingfødsler.
6  Medregnet 4 firlingsfødsler i perioden.

Standardtegn i tabeller