Statistisk sentralbyrå

Nasjonalregnskap, fylkesfordelt

1 Bruttoprodukt etter fylke og næring/hovedkategori av næring/kategori av virksomhet 2006. Basisverdi. Millioner kroner (Rettet 17. mars 2009 kl. 1430)
Totalt for næringer (basisverdi) Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Ekstrafylket
Totalt for næinger (basisverdi) 1 921 295 58 845  139 513  307 103 42 501 40 682 62 138 52 426 40 826 23 340 42 996  137 207  137 964 27 911 66 968 75 746 27 192 58 098 37 591 16 922  525 330
Jordbruk og skogbruk 14 127       778        687       42       1 870       1 408       1 036        698        551        331        322       1 629        603        617        671        813       1 131        549        236        155 1
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 14 761 29 2 3 0 0 4 16 17 41  217 1 045 1 688 1 037 3 454  810  595 2 788 1 745 1 271 0
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester  529 493 0 2 827 1 189 0 0 0 0  125 0 0 17 584 2 785 51  181  565  344 0  140 0  503 703
Utvinning av råolje og naturgass  511 322 0 1 173  909 0 0 0 0  125 0 0 7 596 2 587 ..  161  333 .. 0 .. 0  497 966
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 18 171 0 1 654  280 0 0 0 0 0 0 0 9 989  198 33 20  231 30 0 0 0 5 737
Bergverksdrift 3 916  113  247 23  150  106  174  338  104 53 48  830  136  121  369 89 86  278 19  214 ..
Industri  191 817 12 547 11 279 20 648 5 097 5 329 12 264 10 674 7 853 3 466 8 715 24 670 22 826 4 552 17 920 8 216 4 251 8 127 2 554  826 ..
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 32 800 2 828 1 314 4 743 1 445  827  904 1 600  308  185  715 2 996 3 241  897 3 166 2 784  781 2 274 1 375  416 ..
Tekstil- og bekledningsindustri 2 714  220  181  156 26  130 89 63 48 19  138  306  393  139  419  135 13  167 61 13 ..
Trelast- og trevareindustri 8 075  360  457 85 1 151  655  394  476  195  460  788  717  450  275  295  419  407  391 69 30 0
Treforedling 4 812 1 737  341 16 45 .. 1 415 85 94 37  118 70 21 15 ..  181 .. .. .. 0 0
Forlag og grafisk industri 17 282  712 1 283 7 316  339  487  498  759  251  190  332 1 234 1 208  184  388 1 172  185  362  286 97 ..
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 21 359 1 682 1 672 3 909  591  389 1 585 2 437 1 016  233  963 1 014 2 738  333 1 098  455  519  446  155  123 ..
Kjemiske råvarer 8 975  813  345  375 0 36 53  149 3 094  209  102  367 78  168 1 536  388 40 1 227 -3 0 0
Metallindustri 15 294  234 17  144  331  218  100  440  745 .. 1 637 3 187 2 175 1 273 2 796 30 .. 1 833 .. 0 0
Verkstedindustri 50 937 3 600 3 957 3 288  931 2 130 5 601 3 927 1 593 1 261 3 079 5 865 6 520  767 3 940 1 934 1 001 1 181  312 51 0
Bygging av skip og oljeplattformer 22 748 81 1 312  146 6 0  881  312  330  750  600 8 592 5 606  371 2 518  229  659  157  126 74 0
Møbelindustri og annen industri 6 821  281  401  470  232  456  744  427  181  115  243  323  397  129 1 737  489 38 90 47 23 0
Kraftforsyning 47 899 1 852  401 2 987 1 757 2 037 2 808  870 3 774 1 357 2 788 4 444 6 149 3 579 2 787 1 951  891 5 108 1 715  622 ..
Vannforsyning 2 118  122  250  229 53 83  131  119 64 44 67  212  122 58 97  143 56  146 78 46 ..
Bygge- og anleggsvirksomhet 85 920 5 457 7 202 12 776 2 724 3 115 5 017 4 346 2 924 1 515 3 563 8 037 8 110 1 623 4 142 5 382 1 771 4 263 2 279 1 468  209
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv.  153 385 6 360 21 052 44 713 3 986 3 964 7 403 6 316 3 900 2 088 4 102 10 749 11 408 1 876 5 525 8 619 2 199 4 414 3 348 1 313 53
Hotell- og restaurantvirksomhet 28 522  819 2 748 6 176  709 1 229 1 444  882  752  422  842 2 425 2 682  589 1 081 1 804  474 1 081  867  590  907
Rørtransport 19 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 344
Utenriks sjøfart 30 071 75 2 041 12 536 0 0 -1 1 109 86  720  217 4 448 8 121 93  451 47 13 35 52 27 0
Transport ellers 61 748 2 162 12 477 11 769 1 397 1 461 2 434 1 887 1 186 1 028 1 657 5 032 5 794 1 154 2 786 2 678 1 684 2 601 1 694  611  257
Post og telekommunikasjon 32 292  460 7 680 12 891  479 1 463  414  200  220  237  980 1 799  902  369 -79 1 673  668  302 1 198  362 73
Finansiell tjenesteyting 65 545 1 338 4 298 30 590 1 390 1 020 1 806 1 304  914  747 1 134 3 639 7 301  783 1 937 4 012  496 1 343 1 178  310 4
Boligtjenester (husholdninger) 81 806 4 319 9 236 13 515 3 284 3 320 4 249 3 640 2 979 1 782 2 624 5 903 7 338 1 579 3 691 4 787 2 013 3 890 2 446 1 213 0
Forretningsmessig tjenesteyting  179 584 5 110 23 798 63 998 2 884 2 525 6 324 5 085 3 347 2 501 4 055 16 988 16 288 1 645 5 217 10 694 1 467 3 709 2 653 1 223 73
Offentlig administrasjon og forsvar 82 187 3 281 6 621 22 431 3 401 2 484 3 094 2 998 2 022 1 353 2 095 5 259 6 374 1 491 2 883 4 030 1 766 4 899 3 654 1 900  150
Undervisning 79 795 3 553 6 960 11 416 2 697 2 764 3 241 3 143 2 526 1 580 2 731 6 173 9 082 1 867 3 806 6 700 2 187 4 240 3 691 1 438 2
Helse- og sosialtjenester  160 497 8 293 15 351 22 480 6 506 6 383 8 237 6 914 5 789 3 219 5 372 12 297 15 660 4 009 8 321 9 759 4 162 8 418 6 749 2 515 64
Andre sosiale og personlige tjenester 56 468 2 177 4 357 16 690 4 116 1 993 2 059 1 888 1 692  856 1 469 4 044 4 596  820 1 728 2 976  939 1 908 1 297  819 46
                                           
Offentlig forvaltningsvirksomhet  294 653 13 569 25 717 51 374 11 540 10 480 12 971 11 865 9 482 5 721 9 171 21 283 27 976 6 899 13 854 19 163 7 510 16 694 13 410 5 754  221
Statsforvaltningen  130 361 4 762 10 243 35 684 4 557 3 383 4 439 4 360 3 128 1 771 3 257 7 457 12 679 2 149 4 405 9 640 2 478 6 506 6 967 2 274  221
Sivil forvaltning  115 635 4 138 8 009 33 749 3 641 2 947 4 026 3 921 3 025 1 672 3 004 6 836 10 944 2 077 4 238 8 763 2 225 5 105 5 272 1 823  221
Forsvar 14 726  625 2 234 1 935  915  436  414  440  103 99  253  621 1 735 72  168  878  254 1 401 1 695  451 0
Kommuneforvaltningen  164 292 8 807 15 474 15 690 6 984 7 097 8 531 7 504 6 354 3 950 5 915 13 826 15 297 4 750 9 449 9 522 5 032 10 188 6 442 3 480 0
Markedsrettet virksomhet 1 537 172 41 049  104 265  238 166 27 513 26 746 44 690 36 803 28 234 15 864 30 993  109 378  101 394 19 291 49 458 51 557 17 635 37 406 21 726 9 939  525 066
Ikke markedsrettet virksomhet  384 123 17 796 35 248 68 937 14 987 13 936 17 448 15 623 12 591 7 476 12 003 27 829 36 570 8 620 17 510 24 190 9 557 20 692 15 865 6 983  264

Standardtegn i tabeller