10.13.10 Finansinstitusjoner

 Tidligere publiserte tabeller. 2010
Finansinstitusjoner. Balanse etter finansobjekt pr. 31.12.2009*. Mill. kr (11.03.2010)
Finansinstitusjoner. Balanse etter finansobjekt pr. 31.12.2008*. Mill. kr (11.03.2010)
Norges Bank . Nøkkeltall. Mill. kr (11.03.2010)
Banker. Nøkkeltall. Mill. kr (11.03.2010)
Statlige låneinstitutter. Nøkkeltall. Mill. kr (11.03.2010)
Finansieringsforetak. Nøkkeltall. Mill. kr (11.03.2010)
Livsforsikringsselskaper. Nøkkeltall. Mill. kr (11.03.2010)
Skadeforsikringsselskaper. Nøkkeltall. Mill. kr (11.03.2010)
Forvaltningskapital og utlån til publikum fra finansinstitusjonene. 4. kvartal 2008-4. kvartal 2009. Milliarder kroner (11.03.2010)