03.05 Fengslinger

 Tidligere publiserte tabeller. 2006
Tabell 47:  Noen hovedresultater fra statistikk over fengslinger. 1960-2004 (23.11.2006)
Tabell 48:  Innsatte i fengselsanstaltene ved årets begynnelse, etter kjønn, type reaksjon og type hovedlovbrudd. 2004 (23.11.2006)
Tabell 49:  Innsatte i fengselsanstaltene ved årets begynnelse, etter kjønn, type reaksjon og alder. 2004 (23.11.2006)
Tabell 50:  Nyinnsettelser, etter type reaksjon og personens kjønn og alder. 2004 (23.11.2006)
Tabell 51:  Nyinnsettelser, etter personens kjønn og alder og type hovedlovbrudd. 2004 (23.11.2006)
Tabell 52:  Nyinnsettelser i varetekt, etter personens kjønn, alder og type hovedlovbrudd. 2004 (23.11.2006)
Tabell 53:  Løslatelser, etter anstalttid, type reaksjon og personens alder. 2004 (23.11.2006)
Tabell 54:  Overføringer fra varetekt til soning av dom, etter lengden av varetektsoppholdet og personens alder. 2004 (23.11.2006)
Tabell 55:  Løslatelser, etter anstalttid og type hovedlovbrudd. 2004 (23.11.2006)
Tabell 56:  Tilganger til fengselsanstaltene, etter type tilgang og reaksjon. 2004 (23.11.2006)
Tabell 57:  Avganger fra fengselsanstaltene, etter type avgang og reaksjon. 2004 (23.11.2006)
Tabell 58:  Antall dager tilbrakt i fengselsanstaltene i løpet av året, etter kjønn, type reaksjon og type frihetsberøving. 2004 (23.11.2006)