03.05 Fengslinger

 Tidligere publiserte tabeller. 2002
Tabell 46:  Noen hovedresultater fra statistikk over fengslinger. 1960-2000 (14.08.2002)
Tabell 47:  Innsatte i fengselsanstaltene ved årets begynnelse, etter kjønn, type reaksjon og type hovedlovbrudd. 2000 (14.08.2002)
Tabell 48:  Innsatte i fengselsanstaltene ved årets begynnelse, etter kjønn, type reaksjon og alder. 2000 (14.08.2002)
Tabell 49:  Nyinnsettelser, etter reaksjonens art og personens kjønn og alder. 2000 (14.08.2002)
Tabell 50:  Nyinnsettelser, etter personens kjønn og alder og type hovedlovbrudd. 2000 (14.08.2002)
Tabell 51:  Nyinnsettelser i varetekt, etter personens kjønn og alder, og type hovedlovbrudd. 2000 (14.08.2002)
Tabell 52:  Løslatelser, etter anstalttid, reaksjonens art og personens alder. 2000 (14.08.2002)
Tabell 53:  Overføringer fra varetekt til soning av fengselsdom, etter lengden av varetektsoppholdet og personens alder. 2000 (14.08.2002)
Tabell 54:  Løslatelser, etter anstalttid og type hovedlovbrudd. 2000 (14.08.2002)
Tabell 55:  Forskjellige typer tilgang til fengselsanstaltene, etter type reaksjon. 2000 (14.08.2002)
Tabell 56:  Forskjellige typer avgang fra fengselsanstaltene, etter type reaksjon. 2000 (14.08.2002)
Tabell 57:  Antall dager tilbrakt i fengselsanstaltene i løpet av året, etter kjønn, reaksjonens art og type frihetsberøving. 2000 (14.08.2002)
Løslatelser fra soning i 2000, etter lengden på dommen og statsborgerskap. Prosent og antall (14.08.2002)
Løslatelser fra soning i 2000, etter lengden på dommen og statsborgerskap. Gjennomsnittlig prosent av ubetinget dom sonet i fengsel og antall (14.08.2002)
Løslatelser fra soning i 2000 etter lengden på dommen og statsborgerskap. Gjennomsnittlig antall dager sonet i fengsel og antall (14.08.2002)