Statistisk sentralbyrå

Elektrisk kraft, kvartalsvise priser

2 Kraftpris og nettleie for husholdninger, kvartalsvis og årlig. Øre/kWh
  4. kvartal 2011 Endring i prosent 3. kvartal 2011 4. kvartal 2010 20092 20102 20112
  Siste 3 md. Siste 12 md.
Kraftpris ekskl. mva 35,0 1,5 -20,9 34,5 44,2 35,2 46,8 44,6
Kraftpris inkl. mva.1 42,6 1,5 -20,9 42,0 53,9 42,9 57,1 54,3
Nettleie ekskl. avgifter 27,8 0,0 0,7 27,8 27,6 24,7 27,6 27,8
Nettleie inkl. avgifter.1 47,2 0,0 1,1 47,2 46,7 42,9 46,7 47,2
                 
Kraft og nett i alt ekskl. avgifter 62,8 0,8 -12,6 62,3 71,8 60,0 74,4 72,4
Kraft og nett i alt inkl. avgifter.1 89,8 0,7 -10,7 89,2  100,6 85,9  103,8  101,5
1  Fra 1. januar 2004 kreves forbruksavgift på elektrisk kraft inn av netteier og er fra det tidspunktet en del av nettleia inklusive avgifter, mens den tidligere var en del av kraftprisen. Forbruksavgiften kreves ikke inn for Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms. I Nordland, Troms og Finnmark er det fritak for mva. Prisen i denne tabellen er gjennomsnitt for hele landet.
2  Foreløpige anslag.
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges vassdrags- og energidirektorat.

Standardtegn i tabeller