Statistisk sentralbyrå
Tabell 1  Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  12-månedersperioder Januar-august August
  September
1997 t.o.m.
august 1998
September
1998 t.o.m
august 1999
Endring
i prosent
1998 1999 Endring
i prosent
1998 1999
Østfold 4 624 4 725 2 3 250 3 217 -1 447 300
Akershus 962 931 -3 664 622 -6 97 63
Oslo 61 91 50 46 61 33 0 3
Hedmark 2 435 2 444 0 1 626 1 571 -3 198 130
Oppland 5 722 5 945 4 4 045 3 770 -7 432 359
Buskerud 9 648 10 185 6 6 293 6 527 4 598 548
Vestfold 14 16 13 10 12 23 0 0
Telemark 11 713 13 247 13 7 442 8 388 13 813 1 006
Aust-Agder 4 189 4 599 10 2 443 3 007 23 134 255
Vest-Agder 7 674 9 746 27 4 705 6 312 34 477 668
Rogaland 8 551 10 776 26 5 630 7 048 25 768 1 059
Hordaland 15 531 15 505 0 9 584 10 772 12 1 340 1 498
Sogn og Fjordane 13 306 13 718 3 7 947 9 324 17 1 262 1 271
Møre og Romsdal 6 762 5 727 -15 4 259 3 637 -15 582 350
Sør-Trøndelag 5 286 4 154 -21 3 487 2 712 -22 452 162
Nord-Trøndelag 3 325 2 994 -10 2 016 1 886 -6 214 246
Nordland. 14 153 13 091 -8 8 643 8 155 -6 1 075 1 359
Troms 2 261 2 502 11 1 509 1 568 4 34 252
Finnmark 1 343 1 501 12 945 923 -2 116 171
Svalbard 50 48 -5 33 31 -5 3 3
                 
Total produksjon 117 610 121 943 3,7 74 575 79 542 6,7 9 042 9 705
  Vannkraft 116 888 121 182 3,7 74 087 79 010 6,6 9 004 9 638
  Varmekraft 722 761 5,4 489 533 9,0 37 67
+ Import 6 867 7 472 8,8 5 439 4 865 -10,6 148 76
- Eksport 4 935 7 726 56,5 2 517 5 831 131,7 1 140 1 785
                 
= Brutto forbruk innenlands 119 542 121 690 1,8 77 498 78 576 1,4 8 050 7 997
                 
Forbruk 1 i kraftintensiv industri 2 30 045 30 882 2,8 20 102 20 527 2,1 2 532 2 655
  Prod. av kjemiske råvarer 5 326 5 046 -5,3 3 592 3 395 -5,5 408 425
  Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 6 704 7 205 7,5 4 567 4 692 2,7 620 616
  Prod. av aluminium og andre metaller 18 015 18 631 3,4 11 943 12 440 4,2 1 504 1 614

1 Målt hos mottakeren.

2 Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.