Statistisk sentralbyrå
Tabell 1 Produksjon, import, eksport og forbruk av elkraft. GWh. Foreløpige tall  
  12-månedersperioder Januar-mai Mai
  Juni 1997 t.o.m. mai 1998 Juni 1998 t.o.m. mai 1999 Endring i prosent 1998 1999 Endring i prosent 1998 1999
Østfold 4 524 4 895 8,0 1 754 1 891 8,0 527 535
Akershus 923 976 6,0 349 352 1,0 108 107
Oslo 67 85 27,0 37 46 24,0 11 10
Hedmark 2 330 2 487 7,0 995 983 -1,0 185 183
Oppland 5 399 6 022 12,0 2 632 2 433 -8,0 480 370
Buskerud 9 435 10 041 6,0 4 294 4 384 2,0 754 764
Vestfold 13 13 -3,0 9 9 -5,0 2 2
Telemark 11 068 12 677 15,0 5 637 6 013 7,0 864 909
Aust-Agder 4 291 4 306 0,0 2 001 2 273 14,0 205 219
Vest-Agder 7 455 8 986 21,0 3 468 4 316 24,0 439 834
Rogaland 8 229 9 858 20,0 3 940 4 441 13,0 651 862
Hordaland 15 811 14 428 -9,0 6 268 6 380 2,0 936 1 145
Sogn og Fjordane 13 310 13 152 -1,0 4 731 5 542 17,0 674 1 017
Møre og Romsdal 7 068 6 034 -15,0 2 888 2 574 -11,0 387 422
Sør-Trøndelag 5 070 4 747 -6,0 2 186 2 004 -8,0 383 312
Nord-Trøndelag 3 443 3 004 -13,0 1 496 1 377 -8,0 215 195
Nordland 14 103 12 876 -9,0 6 016 5 313 -12,0 817 726
Troms 2 542 2 255 -11,0 1 235 1 047 -15,0 147 104
Finnmark 1 261 1 506 19,0 486 470 -3,0 126 101
Svalbard 51 49 -4,0 23 22 -5,0 4 4
                 
Total produksjon 116 393 118 398 1,7 50 445 51 866 2,8 7 913 8 821
  Vannkraft 115 680 117 673 1,7 50 107 51 520 2,8 7 850 8 747
  Varmekraft 713 725 1,7 338 346 2,2 62 74
+ Import 6 443 8 503 32,0 3 960 4 416 11,5 1 017 746
- Eksport 4 849 5 229 7,9 747 1 564 109,5 124 467
= Bruttoforbruk innenlands 117 988 121 671 3,1 53 658 54 718 2,0 8 806 9 100
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 29 668 30 864 4,0 12 521 12 929 3,3 2 508 2 609
Prod. av kjemiske råvarer 5 294 5 127 -3,2 2 293 2 177 -5,1 459 430
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 6 418 7 332 14,2 2 751 3 004 9,2 537 591
Prod. av aluminium og andre metaller 17 956 18 404 2,5 7 477 7 747 3,6 1 513 1 588

1 Målt hos mottakeren.

2 Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.