Statistisk sentralbyrå

Ekteskap og skilsmisser

10 Talet på barn1 som opplevde skilsmisse. 1971-20072
  Årsgjennomsnitt 2002 2003 2004 2005 2006 2007
  1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005
Barn uansett alder 7 224 9 822 11 850 13 823 16 659 15 426 17 551 17 389 17 569 17 916 17 994 16 845 16 071
Barn under 18 år3 5 318 7 527 8 621 9 161 10 702 9 867 11 617 11 506 11 601 11 895 11 949 11 021 10 249
1  Felles barn i live i alt i ekteskap oppløyst ved skilsmisse. Fram til 2000 er opplysningar om talet på barn henta frå melding om skilsmisse som SSB fekk frå Det sentrale folkeregister (DSF). Frå 2001 er opplysningar om barn henta direkte frå eigne data som byggjer på opplysningar om foreldre/barn relasjonar frå DSF.
2  For åra 1971-1985 gjeld talet barn som opplevde skilsmisse tilfelle der minst ein av ektefellene var busett i Noreg. Frå 1986 gjeld talet på barn skilsmisser der mannen/faren var busett i Noreg då skilsmissa vart innvilga.
3  Før 1979: Barn under 16 år.

Standardtegn i tabeller