Statistisk sentralbyrå

Eksamener ved universiteter og høgskoler

1 Fullførte universitets- og høgskoleutdanninger1, etter nivå, skoleslag og kjønn. 1996/97, 2005/06, 2006/07
Nivå og skoleslag 1996/97 2005/06 2006/07
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 31 168 13 646 17 522 32 744 12 471 20 273 34 507 12 989 21 518
Universiteter 9 037 4 289 4 748 10 909 4 507 6 402 12 710 5 156 7 554
Vitenskapelige høgskoler 1 247  758  489 1 694  952  742 1 479  816  663
Statlige høgskoler 15 679 5 872 9 807 15 983 5 332 10 651 15 905 5 189 10 716
Militære høgskoler2  528  496 32 52 46 6  145  141 4
Andre høgskoler3 4 677 2 231 2 446 4 106 1 634 2 472 4 268 1 687 2 581
                   
Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå 23 955 9 686 14 269 24 346 8 610 15 736 24 082 8 409 15 673
Universiteter 3 443 1 389 2 054 4 252 1 526 2 726 4 616 1 667 2 949
Vitenskapelige høgskoler  630  415  215 1 116  647  469  822  493  329
Statlige høgskoler 15 290 5 609 9 681 15 247 4 972 10 275 14 926 4 766 10 160
Militære høgskoler2  189  174 15 52 46 6  123  121 2
Andre høgskoler3 4 403 2 099 2 304 3 679 1 419 2 260 3 595 1 362 2 233
                   
Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå 7 213 3 960 3 253 8 398 3 861 4 537 10 425 4 580 5 845
Universiteter 5 594 2 900 2 694 6 657 2 981 3 676 8 094 3 489 4 605
Vitenskapelige høgskoler  617  343  274  578  305  273  657  323  334
Statlige høgskoler  389  263  126  736  360  376  979  423  556
Militære høgskoler2  339  322 17 - - - 22 20 2
Andre høgskoler3  274  132  142  427  215  212  673  325  348
1  Inkluderer fullførte grader i Norge med en varighet på 2 år eller mer. Doktorgrader er ikke inkludert.
2  Tallene for militære høgskoler er usikre.
3  Inkluderer Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen, Politihøgskolen og private høgskoler.

Standardtegn i tabeller