08.03.20 Detaljomsetningsindeks

Se også tidligere publisert:
Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk

 Tidligere publiserte tabeller. 2002
Detaljomsetningsindeksen. Juni 2002. 1995=100 (08.08.2002)
Tabell 4:  Detaljomsetningsindeksen, juni 2002. Eksklusiv merverdiavgift. 1995=100 (08.08.2002)