Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Mars 2009 Januar-mars 2009 Mars 2008-mars 2009 Januar-mars 2008-januar-mars 2009
I alt 3 255 909 9 037 953 -11,3 -13,3
Drivstoff og smøremidler 2 399 962 6 616 299 -11,6 -15,1
Bilrekvisita 59 931  201 981 -1,3 2,9
Dagligvarer  409 699 1 156 809 -15,9 -10,6
Andre varer inklusiv musikk og video 70 900  222 466 -27,0 -16,3
Matservering  175 520  496 031 -9,5 -8,7
Verkstedtjenester og bilvask  111 312  259 864 28,0 4,6
Utleie 7 687 21 499 -21,3 -21,1
Spill/kommisjon 20 898 63 004 9,6 19,0

Standardtegn i tabeller