Statistisk sentralbyrå

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi. Mars 2009. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100 (Rettet 18. mai 2009 kl. 09.30)
  Mars 2009 Vekt Mars 2009 Endring i prosent
  Mars 2008-mars 2009 April 2007-mars 2008-april 2008-mars 2009 Januar 2008-mars 2008-januar 2009-mars 2009
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner  108,7  100,0 3,2 3,3 0,6
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner  108,7 88,4 4,6 3,3 1,5
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  119,7 40,8 3,5 7,0 5,0
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  118,2 38,8 2,8 7,1 4,5
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  114,5 4,6 -5,2 4,6 -1,3
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  113,4 3,1 -7,4 4,8 0,0
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  103,1 11,6 -11,3 2,6 -10,9
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  101,5 1,3 -1,0 -4,3 -7,1
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 92,8 15,7 -0,4 -2,1 -8,6
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 99,1 0,8 9,0 3,7 3,0
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 92,7 4,7 3,3 -1,2 -10,6
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 92,8 3,1 -3,6 -5,1 -8,9
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler 95,0 5,1 -0,8 -1,8 -6,7
47.591 Butikkhandel med møbler 97,1 3,7 2,6 -2,3 -6,3
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  105,3 5,6 7,8 0,3 5,8
47.61 Butikkhandel med bøker 94,2 1,2 18,8 -3,0 -7,0
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger 98,8 17,7 10,5 3,3 3,2
47.71 Butikkhandel med klær 92,3 6,7 14,7 1,9 4,0
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer 83,1 1,0 10,2 2,1 1,6
47.721 Butikkhandel med skotøy 83,7 0,9 11,9 3,7 3,3
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  108,5 4,3 7,2 2,6 1,4
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  117,3 0,9 5,0 5,4 2,3
47.761 Butikkhandel med blomster og planter 86,4 1,2 -6,5 1,5 -4,4
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  122,1 2,2 23,1 10,0 15,1
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  131,1 2,8 8,6 -1,1 -6,7
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  124,7 2,3 9,4 -1,2 -3,1
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  182,9 0,5 25,4 0,4 -12,7

Standardtegn i tabeller