Statistisk sentralbyrå

Byggeareal

3 Bygg satt i gang i januar-oktober, etter fylke. Foreløpige tall
  Tallet på boliger Bruksareal til bolig Bruksareal til annet enn bolig Bruksareal i alt
  2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
      1 000 m2
I alt 26 746 21 020 3 353,4 2 771,2 4 574,7 4 629,2 7 928,1 7 400,5
                 
Østfold 1 290 1 115  144,5  137,8  325,1  147,6  469,6  285,4
Akershus 4 009 3 611  498,2  438,6  370,8  463,7  869,0  902,3
Oslo 2 910 2 078  268,6  198,0  311,1  288,9  579,7  486,9
Hedmark  926  579  132,8 85,9  202,6  210,2  335,5  296,2
Oppland 1 086  380  148,5 60,6  232,4  182,3  380,9  242,9
Buskerud 1 627 1 085  195,2  144,9  253,4  319,8  448,7  464,7
Vestfold 1 166  917  157,3  130,1  231,8  205,5  389,1  335,6
Telemark  576  394 79,9 63,1  192,8  170,9  272,7  234,1
Aust-Agder  503  787 67,6 91,2 98,8  186,5  166,4  277,7
Vest-Agder 1 000  954  130,5  138,4  298,9  310,2  429,4  448,7
Rogaland 3 255 2 670  450,6  385,3  588,2  630,6 1 038,8 1 015,9
Hordaland 2 942 2 335  385,7  318,1  462,6  460,8  848,3  778,9
Sogn og Fjordane  410  376 67,6 58,4 92,3 99,7  159,9  158,1
Møre og Romsdal 1 262  941  165,9  130,3  224,4  201,9  390,3  332,2
Sør-Trøndelag 1 202  956  145,0  120,2  237,1  283,2  382,1  403,4
Nord-Trøndelag  488  578 65,0 99,7  135,6  197,7  200,7  297,4
Nordland  667  706 83,6 95,5  185,7  135,5  269,3  231,0
Troms Romsa 1 157  353  132,4 43,0  105,7 76,6  238,0  119,6
Finnmark Finnmárku  270  205 34,5 31,9 25,5 57,6 60,0 89,5

Standardtegn i tabeller