Statistisk sentralbyrå

Byggeareal

2 Byggevirksomheten i oktober. Foreløpige tall
  Bygg satt i gang Bygg i arbeid Bygg fullført
  Oktober Januar-oktober Per 31. oktober Oktober Januar-oktober
Boliger Antall 2007 3 179 26 746 39 736 2 419 23 974
  " 2008 2 228 21 020 36 100 2 246 23 415
               
Bruksareal til boliger 1 000 m2 2007  409,6 3 353,4 5 331,5  298,9 2 906,8
  " 2008  278,8 2 771,2 4 982,0  273,3 2 884,8
               
Andre bygg. Bruksareal til annet enn bolig " 2007  574,6 4 574,7 7 017,4  512,2 3 470,5
    2008  505,6 4 629,2 8 225,9  350,2 3 622,5
               
Jordbruk og skogbruk " 2007 53,7  494,7  769,2 47,7  337,2
  " 2008 22,5  304,2  820,7 13,4  243,9
               
Fiske " 2007 0,1 6,3 22,5 - 3,1
  " 2008 1,2 11,1 26,9 1,0 4,2
               
Bergverksdrift og utvinning " 2007 1,5 11,8 13,3 1,2 7,8
  " 2008 0,9 11,5 20,9 - 5,0
               
Industri " 2007 84,1  647,4  831,9 55,0  428,2
  " 2008  124,1  907,7 1 197,9  107,6  696,5
               
Kraft- og vannforsyning " 2007 0,2 27,9 41,8 0,6 8,1
  " 2008 1,4 43,8 74,3 1,0 14,0
               
Bygge- og anleggsvirksomhet " 2007 17,4 81,5  205,2 7,5 43,4
  " 2008 11,4 72,4  195,4 7,4 70,8
               
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater " 2007 61,9  752,5 1 044,6  111,6  734,6
  " 2008  110,1  850,1 1 122,8 44,8  670,4
               
Hotell- og restaurantvirksomhet " 2007 16,7 89,9  110,4 2,0 82,1
  " 2008 21,0 95,6  183,2 17,6 67,4
               
Transport og kommunikasjon " 2007 32,7  241,8  228,3  100,0  181,7
  " 2008 2,3  137,4  389,0 8,3  113,6
               
Finansiell tjenesteyting og forsikring " 2007 - 1,2 11,3 0,1 7,3
  " 2008 - 33,8 42,8 - 1,1
               
Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet " 2007 58,4  358,8  522,0 25,6  235,1
  " 2008 42,6  360,8  664,0 13,5  270,6
               
Offentlig forvaltning " 2007 9,0  114,2  162,9 5,7 77,2
  " 2008 22,1  154,8  203,2 2,9 95,2
               
Undervisning " 2007 14,5  293,5  453,7 8,8  265,6
  " 2008 10,4  376,9  510,0 44,6  304,7
               
Helse- og sosialtjenester " 2007 15,5  115,5  443,5 4,8 75,7
  " 2008 4,9  113,9  364,5 11,8  167,6
               
Andre sosiale og personlige tjenester " 2007 42,9  155,3  227,5 6,9  120,9
  " 2008 21,9 92,1  206,9 4,9 80,1
               
Annen virksomhet " 2007 1,3 3,5 13,2 0,1 7,0
  " 2008 0,6 6,3 14,2 - 3,2
               
Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring " 2007  164,6 1 178,8 1 916,1  134,7  855,7
  " 2008  108,1 1 056,6 2 189,1 71,2  814,3
               
Boliger og andre bygg. Bruksareal i alt " 2007  984,3 7 928,1 12 348,8  811,1 6 377,4
  " 2008  784,3 7 400,5 13 207,8  623,5 6 507,3

Standardtegn i tabeller