Statistisk sentralbyrå

Byggeareal

1 Bygg satt i gang. Foreløpige tall
  Oktober Endring i prosent Januar-oktober Endring i prosent
  2007 2008 2007 2008
Antall boliger 3 179 2 228 -29,9 26 746 21 020 -21,4
             
Bruksareal, 1 000 m2            
I alt  984,3  784,3 -20,3 7 928,1 7 400,5 -6,7
Boliger  409,6  278,8 -31,9 3 353,4 2 771,2 -17,4
             
Andre bygg  574,6  505,6 -12,0 4 574,7 4 629,2 1,2
Næringsbygg1  410,0  397,4 -3,1 3 395,8 3 572,6 5,2
Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring  164,6  108,1 -34,3 1 178,8 1 056,6 -10,4
1  Inkluderer også bygninger til skole, helse- og sosialstjenester og offentlig forvaltning.

Standardtegn i tabeller