Statistisk sentralbyrå

Bygg og anlegg, ordrestatistikk.

1 Ordretilgang. Verdiindeks, etter prosjektgruppe. 2000=100
  2005 2006 2007 2008 Prosentendring
  2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. Fra samme kvartal året før Fra foregående kvartal
I alt  192  175  176  204  198  186  202  235  237  190  223  204  206  186 -2 -10
Bygg  157  161  161  179  181  163  190  206  229  183  200  171  181  157 -14 -13
Boligbygg  187  160  196  197  203  162  175  207  197  151  145  132  116 98 -35 -16
Nybygg  190  156  198  197  207  162  175  205  195  144  139  125  104 81 -44 -22
Rehabilitering1  142  154  149  164  153  131  146  180  173  158  146  140  157  155 -2 -1
Andre bygg  137  161  138  166  164  163  198  203  248  203  233  197  225  197 -3 -12
Nybygg  128  161  132  166  169  154  198  212  259  216  231  189  231  193 -11 -16
Rehabilitering1  168  171  160  178  164  199  214  185  229  178  252  228  217  217 22 0
Anlegg  328  225  241  301  268  277  250  349  279  223  314  328  302  289 30 -4
1  Rehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold.

Standardtegn i tabeller