Statistisk sentralbyrå

Utenlandsgjeld

1 Norges utenlandsgjeld, etter sektor og finansobjekt. Millioner kroner
  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
  2. kv. 1. kv. 4. kv 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv.
Utenlandsgjeld i alt 3 699 506       3 670 161       3 531 565       3 795 433       3 455 487       3 589 111       3 453 009       3 467 213       3 635 605       3 318 032       3 199 639       3 290 186       3 497 401       3 698 950       4 076 399       3 360 739       3 079 862       2 980 573       2 995 400       2 925 036       2 853 191       2 820 571       2 601 477       2 506 627       2 245 518       2 090 710       1 902 420       1 903 253       1 817 847       1 735 134       1 706 467       1 949 445       1 895 326       1 730 448       1 619 538       1 538 999       1 584 031       1 490 822
                                                                             
Offentlig forvaltning i alt  331 769  355 596  289 135  653 768  634 740  650 421  568 975  590 609  599 214  494 964  471 420  567 578  636 191  763 468  958 991  800 160  710 408  750 402  868 000  892 689  832 930  852 245  833 306  761 238  643 041  568 529  518 177  560 790  504 931  505 269  493 795  590 281  542 679  410 971  381 317  339 644  377 270  322 289
                                                                             
Kortsiktig gjeld                                                                            
Sertifikater 56 520 50 399 53 374 68 911 58 326 70 969 64 578 67 969 67 603 49 990 30 887 30 263 28 334 16 943 27 486 7 727 7 467 13 045 13 944 13 037 10 502 9 990 8 473 4 570 4 465 4 943 4 482 5 508 5 277 4 871 4 320 3 495 6 333 8 233 7 217 2 652 4 701 4 617
Kortsiktige lån 15 350 41 909 19 278  134 222  139 942  140 542  132 977  118 930  132 249 92 921  109 527  239 131  309 947  372 177  514 279  623 318  538 616  558 914  708 155  727 476  667 235  712 551  728 358  621 407  526 314  454 836  438 688  442 538  403 930  413 005  404 469  429 740  410 980  312 202  299 794  261 662  303 274  251 115
Varekreditt             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 5 1 1 1 3 3 3
Annen kortsiktig gjeld 29 074 33 279 9 464  111 336 73 946 79 293 30 046 68 228 84 809 40 667 28 592 25 126 47 607 88 579  109 507 50 380 48 153 65 264 36 665 51 472 55 600 44 773 6 901 58 229 38 439 36 261 8 710 44 970 29 644 26 995 29 523 90 583 60 270 21 791 9 128 17 270 16 222 12 964
                                                                             
Langsiktig gjeld                                                                            
Obligasjoner  187 811  183 649  166 980  158 549  145 588  164 902  163 079  161 808  155 199  144 057  138 390  119 103  106 520  125 465  118 885  118 644  115 712  113 179  106 296 99 000 92 490 81 863 89 445 74 912 70 578 70 683 66 268 66 592 64 598 59 614 54 263 66 458 65 095 68 744 65 178 58 057 53 070 53 590
Langsiktige lån 43 014 46 360 40 039  180 750  216 938  194 715  178 295  173 674  159 354  167 329  164 024  153 955  143 783  160 304  188 827 91  460 - 2 940 1 704 7 103 3 068  129 2 120 3 245 1 806 29 1 182 1 482  784 1 220 - - - - - - -
Annen langsiktig gjeld                             7                                              
                                                                             
Norges Bank 62 356 44 167 37 308 35 137 46 824 63 437 60 465 64 546 79 284 82 293 55 070 74 586  138 268  175 019  202 882 70 499 75 208  100 537  116 245  128 276  128 826  135 968  128 632  130 144  105 824 98 549 87 358 88 247  101 675 78 157 76 925 83 676 99 664 89 017 61 719 70 613 69 172 76 363
                                                                             
Kortsiktig gjeld                                                                            
Kortsiktige lån - -  137 2 888 2 674 12 170 14 431 11 354 9 365 8 044 8 632 13 266 19 748 22 140 28 014 41 103 44 394 69 306 85 197 92 582 93 591  100 284 97 383 98 502 90 141 66 745 60 996 61 186 85 992 64 898 60 470 60 095 69 677 65 196 49 244 54 160 58 604 61 334
Innskudd 8 4 21 5 4 7 4 11  112  186  276 6 513 34 396 47 371 55 873 66 80 87 86 82 70 98 87  115 92 77  377  398  639  615  309 11 929 11 259 10 922 10 197 9 837 9 697 9 396
Varekreditt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 8 35 10 14 25
Annen kortsiktig gjeld 33 717 14 687 10 315 3 604 12 292 6 628 1 357 6 091 22 310 32 382 2 494 3 184 4 616 7 814 4 491 2 077 4 548 4 475 3 750 6 224 6 558 2 952  402 2 587 1 043 2 218  391 3 829 4 320 2 201 15 683 11 175 18 255 12 411 1 735 6 076  282 5 008
                                                                             
Langsiktig gjeld                                                                            
Langsiktige lån 2 669 4 047 72 1 694 6 444 18 555 17 895 19 814 20 283 15 317 16 735 23 624 51 833 68 173 84 881 93 78  229 4 1 528  455 3 838 1 964  475  481  412 6 74      463  465  460  480  509  529  574  600
Annen langsiktig gjeld 1 25 962 25 429 26 763 26 946 25 410 26 077 26 778 27 276 27 214 26 364 26 933 27 999 27 675 29 521 29 623 27 160 26 108 26 440 27 208 27 860 28 152 28 796 28 796 28 465 14 067 29 097 25 588 22 760 10 724 10 443 - - - - - - - -
                                                                             
Banker i alt 1 506 001 1 525 349 1 428 144 1 356 960 1 130 162 1 231 502 1 187 644 1 196 794 1 372 051 1 274 588 1 315 249 1 312 882 1 336 872 1 400 950 1 543 599 1 288 573 1 206 222 1 111 221 1 040 525 1 006 837 1 006 543 1 016 808  867 384  871 222  788 390  745 452  629 590  615 321  552 423  511 019  465 835  488 110  500 447  497 222  462 779  427 064  421 484  401 115
                                                                             
Kortsiktig gjeld                                                                            
Sertifikater  176 906  176 162  118 391  120 924  106 848  106 432 92 318  101 838  126 587 94 316 89 673 87 758 99 869  112 396  131 201 72 327 91 758  103 863 81 129 52 228 52 334 53 740 55 312 74 455 58 319 72 876 58 669 54 696 50 699 40 553 35 926 36 097 30 248 34 500 28 599 28 289 28 411 29 325
Kortsiktige lån 4 067 4 219 5 879 4 562 4 034 5 342 5 328 3 183 8 195 5 802 3 736 4 946 1 126 1 269 10 330 4 758 5 781 8 913 12 885 8 066 3 964 3 126 5 348 2 510 3 591 6 860 3 055 3 232 3 244 2 061 - 4 507 7 819 7 879 21 971 7 984 9 123 13 195
Innskudd  958 853  991 861  962 466  871 291  703 149  782 167  751 953  733 242  862 726  818 691  820 129  782 140  760 447  798 737  822 072  719 648  651 412  569 008  537 800  540 018  527 052  538 140  416 577  430 141  410 087  385 130  310 578  321 423  273 471  254 508  209 322  213 717  234 442  221 299  204 973  182 371  197 112  186 505
Annen kortsiktig gjeld  110 378  106 336  108 379  108 551 68 415 63 590 58 478 67 896 61 338 51 149 76 348 82 116 88 176 95 274  128 609 80 933 70 357 75 875 54 687 63 444 43 572 38 683 36 651 35 856 23 828 29 885 29 754 24 808 24 181 18 807 32 835 51 617 44 015 49 081 44 023 43 541 36 634 29 947
                                                                             
Langsiktig gjeld                                                                            
Obligasjoner  233 210  226 235  214 103  230 213  226 534  255 183  250 644  260 479  281 149  270 666  288 173  312 979  339 918  340 878  396 784  363 453  340 433  308 714  306 543  297 948  338 125  341 627  313 998  293 277  262 074  217 703  209 377  193 779  185 877  181 125  173 280  173 032  178 581  176 385  168 394  157 104  145 155  138 416
Langsiktige lån 22 587 20 536 18 926 21 419 21 182 18 788 28 923 30 156 32 056 33 964 37 190 42 943 47 336 52 396 54 603 47 454 46 481 44 848 47 481 45 133 41 496 41 492 39 498 34 983 30 491 32 998 18 157 17 383 14 951 13 965 14 472 9 139 5 342 8 079 -5 181 7 558 4 856 3 550
                                                                             
Andre sektorer i alt 1 432 762 1 400 349 1 423 107 1 409 902 1 302 275 1 302 151 1 282 525 1 277 396 1 258 292 1 154 077 1 047 964 1 033 547 1 074 739 1 092 291 1 144 408 1 019 198  897 699  828 595  787 163  716 779  695 150  647 519  622 659  596 898  547 728  539 724  545 436  524 537  520 108  509 357  465 388  734 953  700 461  681 162  661 474  619 029  633 651  602 394
                                                                             
Kortsiktig gjeld                                                                            
Sertifikater  719 2 187 7 599 10 766 10 409 15 895 9 195 30 640 26 227 21 402 29 358 44 394 28 862 50 916 43 822 44 218 42 731 40 863 36 254 16 953 13 935 6 189 8 654 9 886 5 584 7 298 6 366 5 859 6 276 7 523 6 839 27 852 27 211 31 443 28 775 24 236 30 263 29 430
Kortsiktige lån 18 926 18 032 19 141 20 766 15 555 16 125 48 635 37 498 34 657 24 698 25 211 25 863 25 062 34 431 27 385 19 312 18 820 23 296 12 446 20 997 21 704 10 963 6 869 10 087 7 787 12 600 7 511 6 997 7 760 7 779 6 804 24 899 14 955 14 761 15 198 17 218 19 149 18 284
Varekreditt 31 509 31 732 33 566 30 800 27 603 27 815 74 390 73 424 72 619 68 148 27 023 25 216 27 163 26 510 27 427 29 751 28 759 26 265 30 175 24 730 24 253 24 838 22 305 15 809 15 351 19 232 22 126 19 207 19 008 18 356 16 863 58 392 59 108 60 804 63 280 44 367 43 273 46 524
Annen kortsiktig gjeld 75 679 79 943  110 160 96 074 88 945  108 646 73 771 79 404 74 574 67 356 64 074 68 507 70 554 76 209 91 677 94 758 61 501 54 650 48 120 50 073 43 532 35 639 30 140 31 871 31 190 31 846 25 503 20 559 20 722 20 895 19 115 64 057 63 959 65 866 65 473 52 999 52 912 54 940
                                                                             
Langsiktig gjeld                                                                            
Obligasjoner 1 070 703 1 043 444 1 020 943 1 022 932  935 210  917 171  874 913  868 960  856 169  786 546  714 163  679 651  721 646  690 410  720 754  624 631  554 747  508 918  482 950  435 352  424 209  408 433  386 070  370 085  329 731  323 966  327 278  306 439  302 527  290 972  270 531  257 271  261 648  244 686  233 859  234 917  230 342  216 433
Langsiktige lån  231 428  221 785  226 544  222 154  222 163  213 781  198 942  184 288  189 235  182 048  184 592  185 087  194 988  207 092  221 124  195 301  185 329  169 545  174 476  165 659  164 010  159 107  161 750  153 095  150 167  136 886  150 846  160 121  158 684  158 879  137 316  291 959  263 228  253 616  245 343  235 217  247 616  227 704
Annen langsiktig gjeld 3 798 3 226 5 154 6 410 2 390 2 718 2 679 3 182 4 811 3 879 3 543 4 829 6 464 6 723 12 219 11 227 5 812 5 058 2 742 3 015 3 507 2 350 6 871 6 065 7 918 7 896 5 806 5 355 5 131 4 953 7 920 10 522 10 353 9 986 9 546 10 077 10 096 9 078
                                                                             
Direkteinvesteringer  366 618  344 700  353 871  339 666  341 486  341 600  353 400  337 868  326 764  312 110  309 936  301 593  311 331  267 222  226 519  182 309  190 325  189 818  183 467  180 455  189 742  168 031  149 496  147 125  160 535  138 456  121 859  114 358  138 710  131 332  204 524 52 426 52 076 52 076 52 249 82 649 82 455 88 661
                                                                             
Gjeld til utenlandske tilknyttede selskaper - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 222  343  343  343  516  270  266  746
Gjeld til utenlandske konsernselskaper - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  105 427 52 083 51 733 51 733 51 733 82 379 82 188 87 916
1  Motverdi av spesielle trekkrettigheter i IMF er inkludert i Norges Banks annen langsiktig gjeld fra og med 1. kvartal 2009.

Standardtegn i tabeller