Statistisk sentralbyrå

Befolkning og areal i tettsteder

3 Nye og utgåtte tettsteder. 1. januar 2012
Tettnr. Tettsted Folkemengde Areal i km2 Kommunenr. Kommune Kommentar
0587 Setskog  204 0,25 0221 Aurskog-Høland Nytt tettsted
2046 Sollihøgda  249 0,29 0612 Hole Nytt tettsted
2523 Rønningåsen  208 0,18 0704 Tønsberg Nytt tettsted
3572 Høvåg  202 0,22 0926 Lillesand Nytt tettsted. Eksistert tidligere
3631 Valle  263 0,56 0940 Valle Nytt tettsted
4043 Hægeland  202 0,35 1014 Vennesla Nytt tettsted
4044 Slettebrotane  245 0,24 1014 Vennesla Nytt tettsted
8015 Fagernes  204 0,35 1902 Tromsø Nytt tettsted. Eksistert tidligere
2593 Rånerudåsen     0716 Re Utgår helt
7722 Drag     1850 Tysfjord Utgår helt

Standardtegn i tabeller