Statistisk sentralbyrå

Bedrifter

1 Bedrifter etter ansattegrupper og næring. 1. oktober 2008
Næringshovedområde Bedrifter i alt Uten ansatte 1-4 ansatte 5-9 ansatte 10-19 ansatte 20-49 ansatte 50-99 ansatte 100-249 ansatte 250 ansatte og over
I alt  481 819  292 629  100 356 38 702 25 777 16 450 4 921 2 318  666
A - Jordbruk og skogbruk 63 302 55 983 6 382  582  233  103 14 5 -
B - Fiske 6 681 5 786  531  217  102 38 5 2 -
C - Bergverksdrift og utvinning 1 280  619  255  127  116 78 37 25 23
D - Industri 23 060 10 741 5 322 2 443 1 861 1 559  620  373  141
E - Kraft- og vannforsyning 2 005 1 037  391  183  176  158 39 19 2
F - Bygge- og anleggsvirksomhet 48 251 29 477 10 516 3 800 2 531 1 427  355  108 37
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 69 840 25 645 21 404 12 466 7 000 2 699  454  145 27
H - Hotell- og restaurantvirksomhet 12 228 4 628 3 170 1 863 1 455  882  163 61 6
I - Transport, lagring og kommunikasjon 27 798 15 505 7 548 2 152 1 217  814  298  186 78
J - Finansiell tjenesteyting og forsikring 5 576 2 793 1 289  643  412  269 96 52 22
K - Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting  122 500 89 166 23 445 4 765 2 649 1 545  517  316 97
L - Offentlig forvaltning 6 329  679 1 720 1 271 1 074  959  341  212 73
M - Undervisning 11 442 5 059 1 485  966 1 092 1 907  716  181 36
N - Helse- og sosialtjenester 43 558 19 555 9 299 4 823 4 654 3 394 1 134  586  113
O - Andre sosiale og personlige tjenester 37 569 25 610 7 551 2 397 1 203  618  132 47 11
P - Lønnet arbeid i private husholdninger 77 57 19 1 - - - - -
Q - Internasjonale organer og organisasjoner 13 3 5 3 2 - - - -
Uoppgitt  310  286 24 - - - - - -

Standardtegn i tabeller