Statistisk sentralbyrå

Barn i barnehager

1 Barnehager, barn og ansatte, etter fylke. 2009
Fylke Barnehager Ansatte Barn i barnehage Dekningsgrad 1-5 år
I alt Offentlige barnehager Private barnehager I alt Årsverk
Hele landet 6 676 3 096 3 580 84 885 68 088  270 175 88,5
               
Østfold  299  103  196 4 015 3 252 13 605 85,3
Akershus  823  306  517 10 105 8 352 33 041 90,7
Oslo  837  364  473 10 100 8 772 33 189 83,4
Hedmark  237  130  107 2 990 2 222 8 963 89,5
Oppland  249  130  119 2 788 2 082 8 755 89,1
Buskerud  341  128  213 4 282 3 421 14 008 88,4
Vestfold  277  119  158 3 857 3 117 12 043 88,8
Telemark  188  108 80 2 586 2 012 8 202 89,3
Aust-Agder  168 57  111 1 960 1 441 5 783 86,5
Vest-Agder  254 82  172 2 975 2 221 9 705 86,4
Rogaland  479  247  232 8 455 6 778 26 329 87,2
Hordaland  592  234  358 8 459 6 888 27 372 88,0
Sogn og Fjordane  172  132 40 2 063 1 492 6 048 91,8
Møre og Romsdal  323  180  143 4 419 3 370 13 792 91,0
Sør-Trøndelag  461  220  241 5 187 4 139 17 057 92,7
Nord-Trøndelag  235 96  139 2 504 1 877 7 431 93,0
Nordland  362  203  159 3 771 3 102 12 051 90,9
Troms Romsa  258  171 87 3 070 2 432 8 864 92,0
Finnmark Finnmárku  118 86 32 1 258 1 082 3 804 88,6
Svalbard 3 . 3 41 37  133 -

Standardtegn i tabeller