Statistisk sentralbyrå


Avløp, kommunalt, økonomi

3   Investering, etter fylke og landsdel. 1993-2001. Millioner kroner
Fylke/landsdel 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Hele landet 1 311 1 436 1 431 1 344 1 424 1 808 1 963 1 760 1 687
Nordsjøfylkene  891  920  787  697  715  996 1 104 1 046 1 028
Resten av landet  420  516  644  647  709  813  859  714  659
                   
01 Østfold  101  134  113  122  111  123  109  150  157
02 Akershus 98  102  116  104  132  143  189  162  139
03 Oslo  101  124 95 70 75  251  256  181  131
04 Hedmark 48 34 70 62 70 64 55 57 70
05 Oppland  136  140 68 54 58 87 82 88 91
06 Buskerud  134  177 96 56 47 58 59  113  116
07 Vestfold 45 55 80 83 63 83  135  124  124
08 Telemark 68 66 61 67 53 60 67 50 42
09 Aust-Agder 44 36 56 35 43 42 60 71  124
10 Vest-Agder  116 52 32 45 63 84 92 51 33
11 Rogaland 73  100  108 86 99 96  126  142  153
12 Hordaland 81  103  158  253  269  301  192  126 97
14 Sogn og Fjordane 18 16 22 16 27 25 30 24 33
15 Møre og Romsdal 53 60 55 57 63 81 78 87 75
16 Sør-Trøndelag 69  106  126 66 57 59  100  107 96
17 Nord-Trøndelag 40 32 42 37 48 73  107 68 37
18 Nordland 49 57 65 72 82  100  132 76 77
19 Troms 25 30 53 49 51 63 72 55 69
20 Finnmark 11 13 15 12 13 15 22 29 22

Standardtegn i tabeller