11. Sysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med funksjonshemning etter yrke. 2. kvartal 2012.
1000 og prosent.

Yrke Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning Prosent av
sysselsatte
I ALT 2 566 100,0 214 100,0 8,3
1. LEDERYRKER 174 6,8 7 3,1 3,8
11-Politikere og toppledere i off.adm. 15 0,6 - - -
12-Administrative og merkantile ledere 38 1,5 0 0,2 1,1
13-Ledere av enheter for vareproduksjon og tjenesteyting 80 3,1 4 1,8 4,8
14-Ledere i hotell, restaurant, varehandel mv. 42 1,6 2 1,1 5,6
2. AKADEMISKE YRKER 667 26,0 49 22,7 7,3
21-Realister, sivilingeniører mv. 65 2,5 3 1,4 4,7
22-Medisinske yrker 149 5,8 11 5,2 7,4
23-Undervisningsyrker 183 7,1 16 7,7 9,0
24-Rådgivere innen økonomi, administrasjon og salg 144 5,6 10 4,6 6,8
25-IKT-rådgivere 48 1,9 1 0,4 1,7
26-Juridiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker 79 3,1 7 3,5 9,4
3. HØYSKOLEYRKER 421 16,4 28 12,9 6,5
31-Ingeniører mv. 125 4,9 8 3,8 6,4
32-Helserelaterte yrker 45 1,8 4 1,9 9,1
33-Medarbeidere innen økonomi, administrasjon og salg 174 6,8 10 4,7 5,7
34-Yrker innen kultur, idrett mv. 54 2,1 5 2,1 8,4
35-IKT-teknikere 23 0,9 1 0,4 4,0
4. KONTORYRKER 186 7,2 20 9,2 10,5
41-Kontormedarbeidere 58 2,3 9 4,2 15,4
42-Kundeserviceyrker 40 1,6 5 2,2 11,4
43-Økonomi- og logistikkmedarbeidere 77 3,0 6 2,6 7,1
44-Postbud, arkiv- og personalkontormedarbeidere 10 0,4 1 0,2 5,3
5. SALGS- OG SERVICEYRKER 549 21,4 56 26,2 10,2
51-Yrker innen personlig tjenesteyting 98 3,8 12 5,8 12,8
52-Salgsyrker 192 7,5 12 5,5 6,1
53-Pleie- og omsorgsarbeidere 243 9,5 31 14,6 12,8
54-Sikkerhetsarbeidere 17 0,7 1 0,3 3,8
6. BØNDER, FISKERE mv. 49 1,9 5 2,5 10,9
61-Jordbrukere 34 1,3 5 2,2 13,6
62-Skogbrukere, fiskere mv. 14 0,6 1 0,3 4,3
7. HÅNDVERKERE 244 9,5 23 10,8 9,5
71-Byggearbeidere 99 3,9 11 5,2 11,2
72-Metall- og maskinarbeidere 74 2,9 5 2,5 7,2
73-Presisjonsarb., kunsthåndverkere, grafiske arb.mv. 10 0,4 1 0,4 9,6
74-Elektrikere, elektronikere mv. 47 1,8 4 1,8 8,1
75-Andre håndverkspregede yrker 13 0,5 2 0,9 14,9
8. OPERATØRER, SJÅFØRER O.L. 165 6,4 17 7,9 10,2
81-Prosess- og maskinoperatører 60 2,3 5 2,3 8,3
82-Montører 8 0,3 0 0,2 4,2
83-Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner mv. 98 3,8 12 5,4 11,8
9. Renholdere, hjelpearbeidere mv. 93 3,6 10 4,5 10,3
91-Renholdere mv. 55 2,1 4 2,0 8,0
92,93-Hjelpearbeidere 17 0,7 4 1,7 21,2
94-Kjøkkenassistenter 7 0,3 1 0,3 8,3
95-Reklamedistributører mv. 1 0,0 - - -
96-Renovasjons- og gjenvinningsarbeidere mv. 13 0,5 1 0,5 7,6
0. MILITÆRE YRKER OG UOPPGITT 18 0,7 1 0,3 3,0
01,02,03-Militære yrker 13 0,5 1 0,3 4,2
00-Uoppgitt 5 0,2 - - -