18 Ansatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for slik
tilrettelegging i forhold til jobb1. 2. kvartal 2007. 1 000

Behov for slik tilrettelegging     I alt         Menn         Kvinner    
ANSATTE I ALT 80 39 41
Ikke behov for mer tilrettelegging 60 29 31
Behov for mer tilrettelegging 1 19 9 10
     Endringer i arbeidsoppgavene 14 7 7
     Endringer i arbeidstiden 11 5 7
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 10 5 5