17    Ansatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov
for mer tilrettelegging i forhold til jobb1. 2. kvartal 2007. 1 000

Behov for mer tilrettelegging     I alt         Menn         Kvinner    
ANSATTE I ALT 105 42 63
Ikke behov for mer tilrettelegging 85 36 49
Behov for mer tilrettelegging 1 18 6 13
     Endringer i arbeidsoppgavene 9 3 6
     Endringer i arbeidstiden 7 2 5
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 7 2 6
  - - -
Uoppgitt 1 - 1