16 Ansatte 16-66 år med funksjonshemning etter tilpasninger i arbeidssituasjonen og etter om funksjonshemningen
oppstod før eller etter at de begynte i nåværende jobb1 og kjønn. 2. kvartal 2007. 1 000

Tilpasninger i arbeidssituasjonen     I alt     Før ansettelsen Etter ansettelsen Uoppgitt
BEGGE KJØNN
Ansatte i alt 198 108 77 13
   Ingen tilpasninger 80 50 30 -
   Har fått en eller flere tilpasninger 1 105 58 47 -
     Endringer i arbeidsoppgavene 67 37 30 -
     Endringer i arbeidstiden 48 25 22 -
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 52 27 24 -
   Uoppgitt 14 - 1 13
 
MENN
Ansatte i alt 87 50 32 5
   Ingen tilpasninger 39 26 13 -
   Har fått en eller flere tilpasninger 1 42 24 18 -
     Endringer i arbeidsoppgavene 29 16 13 -
     Endringer i arbeidstiden 16 8 8 -
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 18 10 9 -
   Uoppgitt 6 - 1 5
 
KVINNER
Ansatte i alt 112 58 45 8
   Ingen tilpasninger 41 24 17 -
   Har fått en eller flere tilpasninger 1 63 34 28 -
     Endringer i arbeidsoppgavene 38 21 17 -
     Endringer i arbeidstiden 31 17 14 -
     Fysisk tilrettelegging av arbeidplass 33 17 16 -
   Uoppgitt 8 - - 7