15   Sysselsatte 16-66 r med funksjonshemning etter begrensning i arbeidstiden
(hvor mye man kan arbeide), alder og kjnn. 2. kvartal 2007. 1 000

Alder og kjnn       I alt        Ja       Nei Vet ikke/uoppgitt
I ALT 224 119 89 15
16-24 13 4 10 -
25-39 47 20 24 3
40-54 84 45 33 6
55-59 35 23 9 3
60-66 44 27 14 4
 
MENN 105 46 52 7
16-24 6 1 5 -
25-39 25 8 15 2
40-54 40 19 19 3
55-59 15 8 6 1
60-66 19 10 7 1
 
KVINNER 119 74 37 9
16-24 7 3 4 -
25-39 22 13 9 1
40-54 44 27 15 3
55-59 20 15 3 2
60-66 26 17 6 3