14    Sysselsatte 16-66 år med funksjonshemning etter begrensning i type arbeidsoppgaver som kan utføres.
2. kvartal 2007. 1 000

Alder og kjønn     I alt         Ja         Nei     Vet ikke/uoppgitt
I ALT 224 143 67 14
16-24 13 6 8 -
25-39 47 28 16 2
40-54 84 55 24 5
55-59 35 24 8 3
60-66 44 30 11 3
 
MENN 105 65 34 6
16-24 6 2 4 -
25-39 25 13 10 2
40-54 40 26 12 3
55-59 15 10 4 1
60-66 19 14 4 1
 
KVINNER 119 78 33 8
16-24 7 3 4 -
25-39 22 15 6 1
40-54 44 29 12 3
55-59 20 14 4 2
60-66 26 15 8 3