13    Ansatte i alt 16-66 år og ansatte med funksjonshemning etter ansettelsesform (fast/midlertidig) og kjønn.
2. kvartal 2007. 1 000

  Ansatte i alt Ansatte med funksjonshemning
Ansettelsesform
Type midl.ansettelse
    I alt         Menn         Kvinner         I alt         Menn         Kvinner    
I ALT 2 222 1 137 1 086 198 87 112
Fast ansatte 2 021 1 056 965 182 81 101
Midlertidig ansatte 188 71 117 16 6 10
    Av dette:
    Arbeidsmarkedstiltak 1 1 1 1 - -
    Engasjement, prosjektansatt 34 16 18 3 2 2
    Ekstrahjelp 46 21 25 4 2 2
    Vikar 79 19 60 6 1 5
    Lærling, praktikant 13 8 4 2 1 1
    Prøvetid 1 1 - - - -
    Annet 10 4 6 1 - -
    Vet ikke/uoppgitt 5 1 4 - - -
Uoppgitt 12 9 3 1 - 1