11    Sysselsatte i alt 16-66 år og sysselsatte med funksjonshemning etter yrke. 2. kvartal 2007. 1 000 og prosent

  Sysselsatte i alt Sysselsatte med
funksjonshemning
Yrke     1 000         Prosent         1 000         Prosent     Prosent
av sysselsatte
I ALT 2 421 100,0 224 100,0 9,2
 
1 LEDERYRKER 138 5,7 8 3,4 5,5
12 Ledere i store bedrifter og off.adm. 116 4,8 6 2,5 4,9
13 Ledere i små bedrifter 19 0,8 2 0,8 10,1
 
2 AKADEMISKE YRKER 268 11,1 15 6,7 5,6
21 Realister, siv.ing. mv. 70 2,9 2 0,9 3,0
22 Biolog. og medisinske yrker 47 1,9 3 1,4 6,6
23 Professorer, lektorer mfl. 49 2,0 4 1,7 7,6
24 Høyere saksbehandlere i off.adm. 29 1,2 2 1,1 8,1
25 Andre akademiske yrker 73 3,0 4 1,7 5,1
 
3 HØYSKOLEYRKER 608 25,1 46 20,7 7,6
31 Ing., teknikere mfl. 116 4,8 7 3,0 5,8
32 Høyskoleyrker i medisin mfl. 92 3,8 8 3,7 8,9
33 Lærere o.l. 129 5,3 13 5,9 10,1
34 Lavere saksbehandlere 271 11,2 18 8,1 6,7
 
4 KONTORYRKER 170 7,0 16 7,3 9,7
41 Kontoryrker 142 5,9 14 6,1 9,6
42 Kundeserviceyrker 28 1,1 3 1,2 9,7
 
5 SALGS- OG SERVICEYRKER 597 24,7 66 29,6 11,1
51 Personlig tj.yting,sikkerhetsarbeid 366 15,1 47 21,1 12,9
52 Salgsyrker 231 9,5 19 8,5 8,3
 
6 BØNDER, FISKERE O.L. 56 2,3 9 4,2 16,9
61 Jordbrukere 43 1,8 7 3,0 15,6
64 Fiskere 7 0,3 1 0,6 18,2
 
7 HÅNDVERKERE O.L. 273 11,3 26 11,6 9,5
71 Stein-, bygge- og anleggsarbeidere 111 4,6 11 4,8 9,6
72 Mekanikere, elektrikere mfl. 119 4,9 11 5,1 9,6
73 Finmekanikere, grafikere mfl. 11 0,4 1 0,5 11,1
74 Andre håndverkere 32 1,3 3 1,2 8,3
 
8 OPERATØRER, SJÅFØRER MV. 173 7,2 19 8,3 10,7
81 Prosessoperatører mv. 28 1,2 3 1,2 9,4
82 Maskinoperatører mv. 55 2,3 5 2,4 9,8
83 Sjåfører mfl. 91 3,7 11 4,7 11,7
 
0,9 ANDRE YRKER 120 4,9 18 8,1 15,1
91 Hjelpearbeidere i tjenesteyting 103 4,3 15 6,7 14,5
93 Hjelpearbeidere i industri mv. 15 0,6 3 1,3 19,2