18    Ansatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for slik
tilrettelegging i forhold til jobb1. 2. kvartal 2003 og 2006. 1 000

  2. kvartal 2003 2. kvartal 2006
Behov for slik tilrettelegging     I alt         Menn         Kvinner         I alt         Menn         Kvinner    
ANSATTE I ALT 70 37 33 74 38 36
Ikke behov for mer tilrettelegging 56 31 25 53 28 25
 
Behov for mer tilrettelegging 1 14 6 7 20 10 11
     Endringer i arbeidsoppgavene 10 4 6 14 7 7
     Endringer i arbeidstiden 6 2 4 10 5 5
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 7 3 4 11 5 5