17    Ansatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov
for mer tilrettelegging i forhold til jobb1. 2. kvartal 2003 og 2006. 1 000

  2. kvartal 2003 2. kvartal 2006
Behov for mer tilrettelegging     I alt         Menn         Kvinner         I alt         Menn         Kvinner    
ANSATTE I ALT 67 25 41 89 37 52
Ikke behov for mer tilrettelegging 54 21 33 68 29 39
 
Behov for mer tilrettelegging 1 13 5 8 21 8 12
     Endringer i arbeidsoppgavene 5 3 3 7 3 4
     Endringer i arbeidstiden 6 2 4 8 3 5
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 6 2 3 9 3 6