16 Ansatte 16-66 år med funksjonshemning etter tilpasninger i arbeidssituasjonen og etter om funksjonshemningen
oppstodfør eller etter at de begynte i nåværende jobb1 og kjønn. 2. kvartal 2003 og 2006. 1 000

  Tidspunkt da funksjonshemningen oppstod
  2. kvartal 2003 2. kvartal 2006
Tilpasninger i arbeidssituasjonen     I alt     Før ansettelsen Etter ansettelsen Uoppgitt     I alt     Før ansettelsen Etter ansettelsen Uoppgitt
BEGGE KJØNN
Ansatte i alt 168 91 54 23 187 95 69 23
   Ingen tilpasninger 70 45 21 4 74 46 27 1
 
   Har fått en eller flere tilpasninger 1 67 36 28 2 89 48 41 -
     Endringer i arbeidsoppgavene 40 22 16 2 53 29 24 -
     Endringer i arbeidstiden 32 15 15 2 38 17 21 -
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 26 14 11 1 47 26 21 -
   Uoppgitt 31 10 5 16 24 1 1 22
 
MENN
Ansatte i alt 78 42 24 12 88 42 34 12
   Ingen tilpasninger 37 24 11 3 38 21 17 -
 
   Har fått en eller flere tilpasninger 1 25 14 10 1 37 20 17 -
     Endringer i arbeidsoppgavene 18 10 7 1 24 14 10 -
     Endringer i arbeidstiden 10 5 5 1 13 6 7 -
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 10 5 4 - 18 10 8 -
   Uoppgitt 15 5 2 8 13 - 1 12
 
KVINNER
Ansatte i alt 90 48 31 12 99 53 35 11
   Ingen tilpasninger 33 21 10 2 36 25 11 -
 
   Har fått en eller flere tilpasninger 1 41 22 18 1 52 28 24 -
     Endringer i arbeidsoppgavene 22 12 9 1 29 16 14 -
     Endringer i arbeidstiden 22 11 10 1 25 11 13 -
     Fysisk tilrettelegging av arbeidplass 16 9 7 - 29 16 13 -
   Uoppgitt 16 5 3 8 12 1 - 11