15 Sysselsatte 16-66 r med funksjonshemning etter begrensning i arbeidstiden (hvor mye man kan arbeid),
alder og kjnn.2. kvartal 2003 og 2006. 1 000

  Begrensning i arbeidstiden
  2. kvartal 2003 2. kvartal 2006
Alder og kjnn     I alt         Ja         Nei     Vet ikke/uoppgitt     I alt         Ja         Nei     Vet ikke/uoppgitt
I ALT 184 99 68 17 208 106 76 25
 
16-24 13 3 9 1 13 3 5 4
25-39 47 20 21 6 53 23 24 7
40-54 69 42 22 6 79 41 29 10
55-59 32 18 12 3 29 18 9 2
60-66 23 16 5 2 33 21 9 3
 
MENN 89 38 42 9 103 46 44 13
 
16-24 7 1 5 1 6 1 2 3
25-39 24 9 13 3 26 10 12 4
40-54 30 12 15 3 37 15 17 5
55-59 16 7 7 2 15 9 6 1
60-66 13 9 3 1 18 11 6 1
 
KVINNER 95 61 26 8 105 60 32 12
 
16-24 7 2 4 - 7 2 3 2
25-39 23 11 9 3 28 13 11 3
40-54 39 30 6 3 42 26 11 4
55-59 16 11 5 1 14 10 3 1
60-66 11 7 2 1 15 10 3 2